GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2014
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2014 (08/04/2014 11:20 AM)

                         UBND HUYỆN TÂN KỲ
                   PHÒNG TÀI CHÍNH - KH    

      -----------------------


                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                      ----------------------------------


BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I,

Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2014.

––––––––––––––––––––––––

 

Năm 2014, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong năm 2013, UBND huyện đã chủ động, thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của Tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và sự chỉ đạo của Huyện ủy để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014 với quyết tâm cao, trong quý I/2014 đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực chủ yếu sau:     

I. Những kết quả đạt được:

Hoàn thành công tác giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách, đồng thời chỉ đạo các ngành, các cấp phát động ra quân ngay đầu năm như triển khai sản xuất vụ Đông Xuân, phát động Tết trồng cây; chỉ đạo quyết liệt sản xuất - kinh doanh. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, nguồn hỗ trợ chính sách đảm bảo đến đúng đối tượng. Công tác xã hội hóa trong ủng hộ người nghèo được phát động sâu rộng tiếp tục mang lại những kết quả thiết thực.

1. Về phát triển kinh tế:

1.1. Sản xuất nông, lâm, ngư

       a) Trồng trọt

Sản xuất nông nghiệp quý I năm 2014 trên địa bàn huyện chủ yếu là tập trung thu hoạch cây trồng vụ Đông năm 2013 và sản xuất vụ Xuân năm 2014. Vụ xuân 2014, tận dụng thời tiết ấm, nhiệt độ tương đối cao, cộng với sự chỉ đạo tích cực của ngành Nông nghiệp và PTNT, sự nỗ lực của bà con nông dân, nên cơ bản các loại cây trồng chính vụ Xuân được khép kín theo kế hoạch đề ra.

- Diện tích gieo trồng cây Lúa toàn huyện đến nay là 4.347 ha/KH 3.915 ha = 111% trong đó diện tích lúa lai 3.173 ha chiếm 73%; Cây ngô: Diện tích ngô  xuân  đã gieo 493ha/KH 1.100ha = 44,9%; Diện tích Lạc đã gieo: 449ha; Trồng mới cỏ: 136ha

- Mía đã thu hoạch: 4496ha; năng suất đạt: 609,8tạ/ha/tổng diện tích mía đứng 6.760 ha; Sản lượng: 274.153 tấn; Diện tích mía trồng mới: 1.321,4ha/KH 1800 ha

- Sắn đã thu hoạch: 1224ha/tổng diện tích 2.054; năng suất: 248,7tạ/ha; Sản lượng: 30.411tấn; Diện tích sắn trồng mới: 1.053ha

Do các tuân thủ đúng lịch nông vụ và các biện pháp kỹ thuật, do vậy đã hạn chế thấp nhất về thiệt hại trong đợt rét vừa qua, không có diện tích mạ bị chết do rét. Hiện nay, cây lúa đang bước vào thời kỳ đẻ nhánh rộ, các loại cây trồng khác phát triển tốt.

b) Chăn nuôi: Trong quý I/2014, trên địa bàn huyện chưa xuất hiện các loại dịch lớn, chỉ xuất hiện một số loại bệnh Nuicatxơn ở gà; tụ huyết trùng trên gia cầm, đến nay dịch bệnh đã được xử lý và khống chế, không để lây lan trên diện rộng. Triển khai chỉ đạo tiêm phòng gia súc vụ xuân, kết quả: Tụ huyết trùng trâu bò: 10.100 liều, đạt 28,6%KH; LMLM trâu bò: 300 liều, đạt 0.85% KH; Tụ huyết trùng lợn: 2475 liều, đạt 6,19%KH; Dịch tả lợn: 1750 liều, đạt 4,37%KH; Dại chó: 100 liều, đạt 0,72%KH.

c) Lâm nghiệp: Hưởng ứng lễ phát động tết trồng cây, toàn huyện tính đến nay đã trồng được 33.991 cây bằng 113% kế hoạch, đến nay đã trồng được 5.991 cây phân tán với diện tích đạt 324ha/KH 450ha. Tổ chức khoanh nuôi và chăm sóc diện tích rừng hiện có, xây dựng kế hoạch phòng chống cháy rừng năm 2014.

d) Xây dựng nông thôn mới: Toàn huyện đã tích cực triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2014. Tiếp tục chỉ đạo các xã làm đường bê tông giao thông nông thôn theo chương trình hỗ trợ xi măng xây dựng giao thông nông thôn năm 2013 cho các xã, kết quả: đã làm được 18Km/KH 25Km đường bê tông.

Tiếp tục chỉ đạo các xã chuyển đổi ruộng đất theo Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại địa bàn các xã.

đ) Thủy lợi: Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn kiểm tra các hồ, đập chứa nước, tu sửa các công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương, điều tiết nước tưới và có biện pháp phòng chống hạn đảm bảo cho sản xuất vụ xuân năm 2014.

1.2. Công nghiệp - xây dựng:

a) Về công nghiệp TTCN: Tập trung chỉ đạo thu hoạch mía để phục vụ cho nhà máy đường sản xuất; Chỉ đạo xóa bỏ lò gạch ngói thủ công.

b) Về đầu tư xây dựng: Trong tháng 01 năm 2014, đã tập trung chỉ đạo thanh toán các nguồn vốn thuộc kế hoạch năm 2013, đã giải ngân (đến 30/01/2014) là 160.725 triệu đồng, bằng 97,8%  kế hoạch (Vốn đầu tư thuộc ngân sách tỉnh và Trung ương thực hiện 68.236 triệu đồng, đạt 97,2% kế hoạch; Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ thực hiện 44.668 triệu đồng, bằng 99,6% kế hoạch; Chương trình MTQG thực hiện 15.889 triệu đồng bằng 98,8% kế hoạch; Ngân sách huyện (gồm nguồn mục tiêu) là 24.375 triệu đồng bằng 95% KH).

Trong quý I năm 2014 chủ yếu tập trung thi công các công trình chuyển tiếp và thanh toán khối lượng hoàn thành năm 2013 chuyển sang.

 

 1.3. Dịch vụ - Thương mại:

Trong quý I, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Huyện đã tăng cường công tác quản lý thị trường, nhất là công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Do làm tốt công tác kiểm tra giá cả nên tình hình thị trường, giá cả hàng hóa tương đối ổn định. Riêng một số mặt hàng phục vụ tết Nguyên đán Giáp Ngọ tăng nhẹ do nhu cầu người tiêu dùng tăng, sau tết giá cả đã ổn định trở lại. Phối hợp với nhà đầu tư xúc tiến chuẩn bị đầu tư xây dựng chợ và trung tâm thương mại.

  1.4. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách

Hoàn thành việc giao dự toán thu chi ngân sách 2014 đến các đơn vị trực thuộc,chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu ngân sách năm 2014 ngay từ những tháng đầu năm; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực khai thác nguồn thu, đảm bảo cân đối chi đầu tư và chi thường xuyên. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến 15/3/2014 đạt 5.799triệu đồng, bằng 22,5% dự toán. Chi ngân sách huyện 100.178 triệu đồng, bằng 25,6% dự toán. Trong đó: chi thường xuyên 97.622 triệu đồng, bằng 31,6% dự toán; chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách huyện cân đối 2.556 triệu đồng.

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

a) Giáo dục đào tạo: Trong quý I toàn ngành giáo dục đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2013-2014, nhanh chóng ổn định nề nếp dạy học ngay sau Tết Nguyên đán; tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch năm học; thực hiện duy trì sỹ số các cấp học, chống bỏ học. Kiểm tra chất lượng tự đánh giá tại các trường học. Xây dựng kế hoạch năm học 2014-2015

b) Lĩnh vực y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đinh: Ngành y tế đã tập trung chỉ đạo công tác phòng chống, giám sát chặt chẽ các loại dịch bệnh, nên trên địa bàn không có dịch xảy ra. Triển khai công tác kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trước tết Nguyên đán. .

Chăm lo công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình. Triển khai chiến dịch lồng ghép thực hiện kế hoạch hoá gia đình, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về dân số kế hoạch hóa gia đình.

c) Các lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao tiếp tục có chuyển biến: Các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao và các trò chơi dân gian chào mừng năm mới Xuân Giáp Ngọ được diễn ra sôi nổi. Hiện tượng đốt pháo, thả đèn trời trong dịp Tết năm nay không xảy ra thể hiện sự cố gắng của các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền phòng, chống đốt pháo nổ và thả đèn trời. Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động văn hoá, lễ hội diễn ra trong dịp đầu Xuân. Phối hợp tổ chức thành công giải bóng đá Đại hội TDTT cấp tỉnh và tham gia các môn thi đấu trong nội dung của đại hội. Tổ chức đón bằng Di tích lịch sử văn hóa Đình Làng Dụng xã Nghĩa Dũng.

d) Công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và các vấn đề an sinh xã hội xã hội được quan tâm chỉ đạo: Thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội dịp Tết, các chế độ được thực hiện đầy đủ, chính xác và đến đối tượng sớm hơn so với năm 2013, đồng thời tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách. Huyện đã thực hiện tốt việc thăm hỏi tặng quà, trợ cấp Tết cho các xã, thị trấn và các đối tượng chính sách trên địa bàn đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng.

3.  Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo:

a) Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền:

- Phối hợp tổ chức thực hiện hội thảo khoa học về những thành tựu 30 năm đổi mới của Đảng.

- Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2014; Triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU ngày 03/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kiện toàn bộ phần tiếp nhận một cửa huyện.

- Xây dựng quy chế thi đua khen thưởng, quy chế chấm điểm xếp loại hàng năm đối với các xã, thị trấn; xây dựng đề án giải quyết giáo viên dôi dư, đề án sắp xếp lại bộ máy hoạt động của trung tâm dạy nghề. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng một số chức danh còn thiếu.

b) Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo:

- Trong quý 1/2014 toàn huyện đã tiếp 100 lư­­ợt ng­­ười, Trong đó: Cấp huyện tiếp 26 lượt, cấp xã tiếp 74 lượt.

- Công tác giải quyết đơn thư KNTC: Đã tiếp nhận 20 đơn với 17 vụ việc phải giải quyết, trong đó: thẩm quyền cấp huyện: 7 vụ việc, cấp xã là 10 vụ việc. Đã giải quyết xong 9 vụ việc đạt 52,9%, trong đó: thẩm quyền cấp huyện là 6 vụ việc đạt 85,7%, cấp xã là 3 vụ việc đạt 30%.

II. Nhiệm vụ và giải pháp quý 2 năm 2014:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình công tác năm 2014 đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

2. Tiếp tục chỉ đạo việc chăm sóc cây trồng vụ xuân, thường xuyên kiểm tra tình hình sâu bệnh trên ruộng đồng và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời; Cung ứng đầy đủ, kịp thời phân bón cho sản xuất nông nghiệp. Thực hiện tưới tiêu tiết kiệm, tu bổ và nạo vét kênh mương, có biện pháp chống hạn cho cây trồng vụ xuân. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt I năm 2014. Duy trì việc kiểm tra, vận chuyển và giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn, có các biện pháp tích cực chống dịch khi dịch bệnh xảy ra. Làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Chỉ đạo đẩy mạnh việc trồng rừng tập trung và cây phân tán. Tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, công tác dồn điền đổi thửa,...

3. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, đặc biệt là trong GPMB nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án đã được bố trí vốn kế hoạch năm 2014. Chỉ đạo xóa bỏ dứt điểm lò gạch nung thủ công trên địa bàn.

4. Tổ chức lập hồ sơ đền bù GPMB xây dựng Chợ và trung tâm Thương mại nhằm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Đồng thời phối hợp với nhà đầu tư xúc tiến đầu tư xây dựng chợ và trung tâm Thương mại Tân Kỳ.

5. Tăng cường chỉ đạo thu ngân sách, triệt để tiết kiệm chi, phấn đấu thu đạt dự toán ngân sách năm 2014.

6. Chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội và môi trường:

- Tập trung hoàn thành chương trình năm học 2013-2014; tổ chức tốt công tác ôn tập, xét tốt nghiệp THCS, thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển vào lớp 10 THPT. Tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh kiểm tra trường chuẩn quốc gia. Giao kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2014-2015 cho các đơn vị.

- Chủ động phương án phòng chống dịch bệnh; Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình y tế khác. Chỉ đạo kiểm tra xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế theo kế hoạch.

- Thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội.

- Tuyên truyền các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm ngày 30/4 và 01/5. Kỷ niệm 55 năm truyền thống bộ đội Trường Sơn và 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tổ chức liên hoan tiếng hát Làng Sen và tham gia đâị hội TDTT cấp tỉnh lần thứ VII.

6. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Trên dầy là báo cáo kết quả tình hình kinh tế - xã hội quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2014 huyện Tân Kỳ./.

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN TÂN KỲ

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net