GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016
 
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 (27/07/2016 02:47 PM)

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016


Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2016, bên cạnh những thuận lợi, còn có những khó khăn như: Thời tiết rét đậm, rét hại, một số dịch bệnh nhỏ lẻ xuất hiện; Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và huy động nguồn vốn đầu tư tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nổ lực phấn đấu của cán bộ, nhân dân huyện nhà, kinh tế xã hội vẫn có bước phát triển. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 2.486.983 triệu đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ và bằng 51,8% kế hoạch, trong đó:

- Nông lâm ngư nghiệp là 709.741 triệu đồng tăng 2,9% so với cùng kỳ và bằng 50% kế hoạch;

- Công nghiệp - xây dựng là 1.173.391 triệu đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ và bằng 52,6% kế hoạch;

- Dịch vụ là 603.851 triệu đồng, tăng 10,4 % so với cùng kỳ và bằng 53,2% kế hoạch.

Đời sống, văn hóa tinh thần nhân dân tiếp tục nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình đề án nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện. Cụ thể:

1. Trên lĩnh vực kinh tế

1.1. Sản xuất nông lâm ngư nghiệp: Chỉ đạo khắc phục những khó khăn về thời tiết, như rét đậm, rét hại, các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Nên sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả. Tổng sản lượng lương thực là 43.852 tấn, tăng 6.183 tấn so với cùng kỳ; chỉ đạo thu hoạch và trồng mới 2.035ha cây mía; đưa vào thử nghiệm trồng mới 5ha chè, trồng mới 20 ha cam…

- Chăn nuôi tiếp tục phát triển khá và đã hình thành nhiều trang trại, gia trại có quy mô lớn và đem lại nhiều hiệu quả, số lượng tổng đàn đều tăng cả về số lượng và chất lượng;

- Công tác trồng rừng được quan tâm, đã trồng mới được 460 ha rừng tập trung bằng 30,7% kế hoạch, trồng cây đầu xuân đạt 32 ngàn cây; Tiếp tục khoanh nuôi, bảo vệ, chăm sóc, thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng;

- Tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo công tác chuyển đổi các HTX nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Thẩm định và cấp giấy chứng nhận trang trại năm 2015.

1.2. Về công nghiệp - Xây dựng:

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà máy gạch ngói ở xã Nghĩa Dũng; Tập trung chỉ đạo xử lý một số vướng mắc tại CCN Nghĩa Hoàn, đón nhận danh hiệu làng nghề Thổ cẩm Thái Minh. Một số sản phẩm đạt khá, như: đường tăng 4,4 %; cát tăng 11,1%; Sỏi tăng 17,7%; gạch nung quy chuẩn tăng 20% so với cùng kỳ… với giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN là 870.152 triệu đồng, tăng 12,9% và bằng 56,1% kế hoạch

- Huy động vốn mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tổng nguồn vốn 6 tháng đầu năm đã được bố trí 89.053 triệu đồng (vận động ngoài kế hoạch từ ngân sách tỉnh là 11 tỷ đồng), đã giải ngân đạt 48.830 triệu đồng, bằng 67,8% kế hoạch, khối lượng đạt khoảng 50 tỷ đồng.

- Hoạt động xúc tiến đầu tư đã đạt nhiều kết quả, trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và cho phép khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng 5 dự án, trong đó: có 01 dự án đã triển khai xây dựng. Đồng thời, có một số nhà đầu tư đang làm thủ tục xin chủ trường đầu tư như: Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu, nhà máy chế biến bột đá siêu mịn tại Cụm CNN Nghĩa dũng, nhà máy sản xuất gạch ngói công nghệ cao tại xã Tân Long,…

1.3. Các ngành Dịch vụ: Tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.349 tỷ đồng, tăng 5%, doanh thu ngành vận tải là 140.296 triệu đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ; Dịch vụ tín dụng ngân hàng tiếp tục phát triển, tổng nguồn vốn huy động 6 tháng đầu năm ước đạt 750 tỷ đồng.

1.4. Về thu chi ngân sách: Tập trung chỉ đạo thu ngân sách, đặc biệt là thu nợ đọng, thuế vận tải,... kết quả thu tại địa bàn 6 tháng đầu năm đạt: 20.058 triệu đồng bằng 44,1% dự toán

1.5. Công tác tài nguyên - môi trường: Chỉ đạo công tác cấp giấy CNQSD đất, quy hoạch phân lô đấu giá tiền sử dụng đất, lập quy hoạch sử dụng đất, lập hồ sơ đền bù GPMB, kiểm tra, các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép


2. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực:

- Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục giữ vững, chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 2015 - 2016.

- Chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; Giám sát kiểm tra và chỉ đạo các xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế

- Các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao được diễn ra sôi nổi, đặc biệt là tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- An sinh xã hội được đảm bảo, lao động việc làm được cải thiện, công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được nhiều kết quả.

3. Công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả, triển khai ứng dụng thành công phần mềm chính phủ phủ điện tử tại các phòng, ban UBND huyện, hoàn thành tốt cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, kiện toàn lại bộ máy các cấp theo đúng quy định.

4. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiếp tục được triển khai tích cực.

5. Bên cạnh nhưng kết quả đạt được, còn có những hạn chế tồn tại và nguyên nhân sau:

- Do ảnh hưởng rét đậm, rét hại nên một số chỉ tiêu về năng suất, diện tích không đạt kế hoạch. Diện tích trồng mía 2.035ha/kế hoạch 3.200 ha; Tỷ lệ che phủ rừng giảm mạnh còn 35%

- Công tác chuyển đổi các HTX theo Luật HTX 2012 không hoàn thành kế hoạch.

- Tiến độ đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm chậm. Công tác kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án chưa thường xuyên, công tác cấp phép xây dựng nhà ở, xây dựng công trình còn hạn chế.

- Một số khoản thu đạt thấp so với dự toán, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất đạt 30% dự toán; nợ đọng thuế còn cao (còn khoảng 7,3 tỷ đồng); nợ đọng BHXH là 3.573 triệu đồng; nợ đọng trong đầu tư XDCB tiếp tục tăng.

- Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao, tăng 1,6% so với cùng kỳ.

- Việc thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU vẫn còn một số cán bộ công chức, đơn vị thực hiện chưa nghiêm. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo của nhiều địa phương, đơn vị chưa kịp thời; Xây dựng các chương trình, đề án chất lượng chưa cao. Xử lý các kết luận sau Thanh tra còn chậm, đặc biệt là các vụ việc nổi cộm.


Phần thứ hai

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

Trong 6 tháng cuối năm, các ngành, các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sỹ nhân dân huyện nhà cần phối hợp chặt chẽ, khắc phục khó khăn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 79/2015/NQ-HĐND ngày 23/12/2015 của HĐND huyện và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016.

1. Chỉ tiêu kinh tế:

- Tổng giá trị sản xuất đạt                   :     2.241.106 triệu đồng.

- Cơ cấu kinh tế: nông, lâm, ngư khoảng 39,8%; Công nghiệp xây dựng: 25,3% ; dịch vụ: 34,9%.

- Thu ngân sách trên địa bàn                         : 25.762 triệu đồng

2. Chỉ tiêu xã hội:

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên                          : dưới 1%

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm 2015         : 1,5-2%

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng  : 15%

- Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm     : 5 trường[1]

- Tạo việc làm mới                                       : 750 người

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo                         : 35%

- 100% xã chuẩn quốc gia về y tế (tăng thêm 01 xã[2])

- Số bác sỹ/ 1vạn dân                                   : 4,2

- Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ                       : 72%[3]

- Tỷ lệ gia đình văn hóa                                : 76,5%

- Tỷ lệ làng văn hóa                                      : 63%

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế            : 78,5%

c. Chỉ tiêu môi trường:

- Tỷ lệ dân nông thôn được dùng nước hợp VS: 88,5%

- Tỷ lệ che phủ rừng                                     : 41,5%

- Tỷ lệ  thu gom chất thải rắn ở đô thị            : 80%

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

1. Khắc phục những hạn chế, tồn tại, nhất là tồn tại trong điều hành của các cấp, các ngành; tiếp tục chỉ đạo theo các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Kế hoạch năm 2016 đã đề ra, đặc biệt là tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

2. Tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên các ngành, lĩnh vực

a) Sản xuất nông, lâm, ngư  nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Tập trung chỉ đạo gieo cấy, chăm sóc lúa mùa và cây vụ đông theo Đề án được duyệt; Thực hiện các biện pháp chống hạn; Chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống bão lụt, phòng chống cháy rừng. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi cả số lượng và chất lượng theo đề án được duyệt. Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả phong trào “toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

b) Sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ

Tập trung chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động của các Hợp tác xã tại Cụm công nghiệp Nghĩa hoàn; Tạo điều kiện để Nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ để triển khai một số dự án. Đồng thời tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư để triển khai xây dựng một số dự án theo kế hoạch.

c) Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đã được bố trí vốn trong năm kế hoạch, các dự án trọng điểm, tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện tốt công tác giám sát cộng đồng.

d) Tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách, đặc biệt là chỉ đạo thu nợ đọng, các khoản thu đạt thấp so với dự toán.

e. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn; Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng đề án thu gom và xử lý rác thải theo Nghị quyết của Ban Thường vụ.

3. Chăm lo thực hiện tốt các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, đảm bảo tốt an sinh xã hội

- Nâng cao chất lượng phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS và phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; Chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo KH.

- Nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh, phấn đấu 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 15%; Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn 13,6%; 

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền các hoạt động chính trị, tăng cường chỉ đạo xây dựng thiết chế văn hóa, gia đình văn hóa, làng văn hóa.

- Tiếp tục tổ chức tốt công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thực hiện tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội, phấn đấu giải quyết việc làm cho 750 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 1,5-2,0%.          

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Tăng cường kỹ luật, kỹ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ; Tập trung giải quyết và chỉ đạo giải quyết các vụ việc tồn đọng và các vụ việc phát sinh.

5. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tấn công truy quét các loại tội phạm.


[1] MN Nghĩa Hợp, MN Tân an, TH Đồng Văn 1, TH Nghĩa Bình, THCS Nghĩa Thái, Phú Sơn

[2] Xã Kỳ Sơn

[3] Không tính Bác sỹ tăng cường


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net