GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Cơ cấu tổ chức UBND huyện Tân Kỳ
 
Cơ cấu tổ chức UBND huyện Tân Kỳ (23/05/2016 10:59 AM)

Cơ cấu tổ chức UBND huyện Tân Kỳ

Uỷ ban nhân huyện Tân Kỳ - tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Khối 9 thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038. 3 882 124         Fax: 038. 3 882 124

Email: tanky@nghean.gov.vn

Website: http://www.nghean.vn/wps/portal/tanky

                I. Ban lãnh đạo UBND huyện:

1.                 1. Ông: Hoàng Quốc Việt

                         Chức vụ:Chủ tịch UBND huyện

                         Số điện thoại cơ quan:038. 3 882 662

                     Số điệnt hoại di động:0973573999

                          Email: hoapv@tanky.nghean.gov.vn

  

         2. Ông: Trịnh Hữu Thành

                       Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách văn xã

                        Số điện thoại cơ quan: 038. 3 882 327

                        Email: thanhth@tanky.nghean.gov.vn

        

          3. Ông: Nguyễn Văn Hoa

                       Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế

                       Số điện thoại cơ quan: 0383.882.241

                       Email: hoanv@tanky.nghean.gov.vn

        4. Ông: Đặng Thọ Xuân

                   Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Nông nghiệp

                   Số điện thoại: 0966965989

                   Email: xuandt@tanky.nghean.gov.vn

II. Các phòng ban chuyên môn:

1. Văn phòng HĐND - UBND huyện

Điện thoại: 0383.88124    

Fax: 0383.88124    

- Nguyễn Viết Hòa – Chánh Văn phòng HĐND-UBND

- Đặng Thiên Tài - Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND

- Nguyễn Văn Dũng - Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND

- Nguyễn Thị Hòa – Chuyên viên

- Võ Thị Hồng Vân – Chuyên viên

- Phan Thị Lý – văn Thư

- Nguyễn Đình Hiền – Cán bộ

- Phan Thị Xuân – Thủ quỹ

- Nguyễn Thanh Châu – Lái xe

- Phan Anh Cường - Lái xe

2. Phòng Tài chính Kế hoạch

Điện thoại: 0383.882322

Email: tckh@tanky.nghean.gov.vn

- Phạm Hồng Sơn – Trưởng phòng

- Nguyễn Trọng lợi – Phó trưởng phòng

- Nguyễn Văn Thắng - Phó trưởng phòng

- Trần Văn Toàn – Chuyên viên

- Nguyễn Thị Thủy Ngân – Chuyên viên

- Nguyễn Thị Thúy – Chuyên viên

- Nguyễn Thị Phương – Chuyên viên

3. Phòng Y tế

Điện thoại: 0383.971327   

Email: yte@tanky.nghean.gov.vn

- Vũ Anh Tuấn – Trưởng phòng

- Nguyễn Thị Dung - Chuyên viên

4. Phòng Lao động TBXH

Điện thoại: 0383.882321

Email: ldtbxh@tanky.nghean.gov.vn

- Đặng Ngọc Thân – Trưởng phòng

- Cao Thị Thu Hiền – Phó trưởng phòng

- Trần Mạnh Hà – Chuyên viên

- Trần Văn Tú – Chuyên viên

- Nguyễn Thị Quý – Chuyên viên

- Võ Thị Thanh Đàn - Chuyên viên

5. Phòng Công Thương

Điện thoại: 0383.882146    Fax: 0383.882146

Email: congthuong@tanky.nghean.gov.vn

- Vy Văn Quang – Trưởng phòng

- Nguyễn Hồ Phước – Chuyên viên

- Đinh Xuân Lãm – Phó trưởng phòng

6. Phòng Tài nguyên Môi trường

Điện thoại: 0383.882442   

Email: tnmt@tanky.nghean.gov.vn

- Nguyễn Văn Thanh – Trưởng phòng

- Nguyễn Thị Hải – phó Trưởng phòng

- Thái Doãn Hiệp– phó Trưởng phòng

- Vương Đình Quang – Phó trưởng phòng

- Nguyễn Thị Mai Phương – Chuyên viên

- Dương Thị Huyền Trang – Chuyên viên

8. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Điện thoại: 0383.882443

Email: nnptnt@tanky.nghean.gov.vn

- Nguyễn Công Trung – Trưởng phòng

- Nguyễn Như Kỳ - Phó trưởng phòng

- Nguyễn Tất Hải - Phó trưởng phòng

- Đặng Thị Vân - Phó trưởng phòng

- Nguyễn Thị Thanh Huyền – Chuyên viên

- Nguyễn Thị Hằng Nga – Chuyên viên

9. Phòng Văn hóa Thông tin

Điện thoại: 0383.882310

Email: vhtt@tanky.nghean.gov.vn

- Hoàng Xuân Hạnh – Trưởng phòng

- Đinh Xuân Công – Phó trưởng phòng


10. Thanh tra huyện

Điện thoại: 0383.882433   

Email: thanhtra@tanky.nghean.gov.vn

- Trần Văn Vinh – Phó chánh thanh tra

- Lê Viết Quý – Phó chánh thanh tra

- Nhữ Xuân Dũng – Chuyên viên

- Nguyễn Thị Thủy – Chuyên viên

11. Phòng Giáo dục Dục tạo

Điện thoại: 0383.882096    Fax: 0383.882096

Email: tanky@nghean.edu.vn

- Hoàng Đình Sơn-Trưởng phòng

- Nguyễn Xuân Nam - Phó trưởng phòng

- Phạm Tân Phương – Phó trưởng phòng

12. Phòng Tư pháp

Điện thoại: 0383.971053

Email: tuphap@tanky.nghean.gov.vn

- Phan Trung Ấn – Trưởng phòng

- Lê Thị Kiều Oanh – Chuyên viên

13. Phòng Nội vụ

Điện thoại: 0383.882327  

 Email: noivu@tanky.nghean.gov.vn

- Đoàn Tử Nghĩa – Trưởng phòng

- Nguyễn Bá Cường – Phó trưởng phòng

- Lê Ánh Dương – Phó trưởng phòng

- Lương Thị Thuận – Chuyên viên

- Trần Thị Kim Oanh – Chuyên viên

- Trần Văn Thái – Chuyên viên

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net