GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Cơ cấu tổ chức UBND huyện Tân Kỳ
 
Cơ cấu tổ chức UBND huyện Tân Kỳ (21/06/2019 08:49 AM)


Uỷ ban nhân huyện Tân Kỳ - Tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Khối 5 - Thị trấn Tân Kỳ - huyện Tân Kỳ - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3882124         Fax: 038.3882 124

Emailtanky@nghean.gov.vn

Website: http://www.tanky.nghean.gov.vn

  I. Ban lãnh đạo UBND huyện:

  1. Ông: Phan Văn Giáp

  Chức vụChủ tịch UBND huyện

  Số điện thoại: 0919524648

  Email: giappv@tanky.nghean.gov.vn

 2. Ông: Nguyễn Văn Hoa 

 Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện -Phụ trách kinh tế

  Số điện thoại: 0976346668

  Email: hoanv@tanky.nghean.gov.vn

3. Ông: Phạm Hồng Sơn

 Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện - Phụ trách Nông nghiệp

 Số điện thoại: 0912435579

 Email: sonph@tanky.nghean.gov.vn

 4. Ông: Nguyễn Văn Thực

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện - Phụ trách Văn hóa - Xã hội

Số điện thoại di động: 0946132288

 Email: thucnv@tanky.nghean.gov.vn

II. Các phòng ban chuyên môn:

1. Văn phòng HĐND - UBND huyện

Số điện thoại:0912234369

- Nguyễn Viết Hòa – Chánh Văn phòng HĐND-UBND

- Đặng Thiên Tài - Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND

- Nguyễn Văn Dũng - Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND

- Võ Thị Hồng Vân – Chuyên viên

- Nguyễn Đình Hiền – Cán bộ

- Nguyễn Thị Thúy –  Văn thư, thủ quỹ

- Phan Anh Cường - Lái xe

- Trần Đình Vinh – Lái xe

2. Phòng Tài chính Kế hoạch

Emailtckh@tanky.nghean.gov.vn

- Nguyễn Viết Đức – Trưởng phòng

- Nguyễn Trọng Lợi – Phó trưởng phòng

- Nguyễn Văn Thắng - Phó trưởng phòng

- Nguyễn Thị Thủy Ngân – Chuyên viên

- Nguyễn Thị Thúy – Chuyên viên

- Nguyễn Thị Phương – Chuyên viên

- Nguyễn Đăng Vỹ - Chuyên viên

3. Phòng Y tế

Email: yte@tanky.nghean.gov.vn

- Vũ Anh Tuấn – Trưởng phòng

- Nguyễn Thị Dung - Chuyên viên

4. Phòng Lao động TBXH

Email: ldtbxh@tanky.nghean.gov.vn

- Đặng Ngọc Thân – Trưởng phòng

- Cao Thị Thu Hiền – Phó trưởng phòng

- Trần Mạnh Hà – Chuyên viên

- Trần Văn Tú – Chuyên viên

- Nguyễn Thị Quý – Chuyên viên

- Võ Thị Thanh Đàn - Chuyên viên

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Email: congthuong@tanky.nghean.gov.vn

- Vy Văn Quang – Trưởng phòng

- Nguyễn Hồ Phước – Phó Trưởng phòng

- Tô Anh Dũng – Chuyên viên

- Nguyễn Thị Dung – Chuyên viên 

- Lê Trung Nghĩa – Chuyên viên

- Lê Tuấn Anh – Chuyên viên

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Emailtnmt@tanky.nghean.gov.vn

- Nguyễn Văn Thanh – Trưởng phòng

- Nguyễn Thị Hải – Phó Trưởng phòng

- Thái Doãn Hiệp– Phó Trưởng phòng

- Nguyễn Thị Mai Phương – Chuyên viên

- Dương Thị Huyền Trang – Chuyên viên

8. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Email: nnptnt@tanky.nghean.gov.vn

- Nguyễn Công Trung – Trưởng phòng

- Đặng Thị Vân - Phó trưởng phòng

- Nguyễn Thị Thanh Huyền – Chuyên viên

- Nguyễn Thị Hằng Nga – Chuyên viên

- Nguyễn Văn Trung – Chuyên viên

9. Phòng Văn hóa và Thông tin

Email: vhtt@tanky.nghean.gov.vn

- Hoàng Xuân Hạnh – Trưởng phòng

- Nguyễn Thị Hòa – Phó trưởng phòng

- Lê Đức Thành – Chuyên viên

- Trần Thị Hương – Cán bộ biệt phái

10. Thanh tra huyện

Emailthanhtra@tanky.nghean.gov.vn

- Lê Viết Quý – Chánh thanh tra

- Trần Văn Vinh – Phó Chánh thanh tra

- Nguyễn Thị Thủy – Chuyên viên

- Trần Văn Quang – Chuyên viên

11. Phòng Giáo dục Dục và Đào tạo

Emailtanky@nghean.edu.vn

- Hoàng Đình Sơn-Trưởng phòng

- Phạm Tân Phương – Phó trưởng phòng

- Nguyễn Xuân Nam - Phó trưởng phòng 

- Trần Xuân Kỳ - Chuyên viên

- Nguyễn Duy Nam – Chuyên viên

- Đào Quang Thịnh – Chuyên viên

- Võ Thị Huyền Nhung – Chuyên viên

- Bùi Thị Hoa – Chuyên viên

- Trần Thị Hoa – Nhân viên (văn thư)

- Trần Thị Nga – Nhân viên (kế toán)

- Võ Thị Thúy Hà – Nhân viên (quỹ)

12. Phòng Tư pháp

Email: tuphap@tanky.nghean.gov.vn

- Phan Trung Ấn – Trưởng phòng 

- Nguyễn Thị Hiền – Chuyên viên

13. Phòng Nội Vụ

 Emailnoivu@tanky.nghean.gov.vn

- Bùi Đức Hồng - Trường phòng

- Nguyễn Bá Cường – Phó trưởng phòng

- Lê Ánh Dương – Phó trưởng phòng

- Chu Văn Lợi - Phó Trưởng phòng

- Lương Thị Thuận – Chuyên viên

- Trần Thị Kim Oanh – Chuyên viên

- Trần Văn Thái – Chuyên viên

14. Phòng Dân Tộc

- Đinh Xuân Lãm – Trưởng phòng

- Nguyễn Thị Lĩnh – Phó trưởng phòng

15. Ban quản lý dự án

- Nguyễn Tất Hải – Phó Giám đốc phụ trách

- Vũ Thị Kiều Giang – Kế Toán

- Trần Quỳnh Thương – Văn Thư

- Nguyễn Quang Thái – Kế hoạch

- Phạm Viết Sáng – Kỹ thuật

- Phan Văn Nhã – Kỹ thuật

- Trần Mạnh Tuấn – Kỹ thuật

- Nguyễn Văn Liên – Kỹ thuật

- Hoàng Văn Tạo – Kỹ thuật

16. Văn phòng ĐKQSD đất

- Nguyễn Bá Thức – Phó Giám đốc

- Nguyễn Công Duy – Phó Giám đốc

17. Trung Tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông

- Bùi Gia Lý – Giám đốc

- Nguyễn Thị Thương – Phó Giám đốc

- Dương Trọng Hùng – Phó Giám đốc

- Trần Xuân Phương – Phó Giám đốc

- Nguyễn Cảnh Hoàng – Cán bộ

- Nguyễn Thanh Tùng – Cán bộ

- Trần Văn Dân – Lái xe

- Mai Thái Uy – Cán bộ

- Nguyễn Văn Linh – Cán bộ

- Nguyễn Như Lành – Phóng viên

- Phạm Thị Mai – Phóng viên

- Nguyễn Thị Tú – Phóng viên

- Nguyễn Thị Thảo – Phóng viên

- Dương Đức Hiền – Kỹ thuật

- Đậu Thị Thu – Cán bộ

- Nguyễn Thị Thu – Cán bộ

- Phạm Thị Lan Anh – Văn Thư

- Nguyễn Thị Hậu – Cán bộ

- Phạm Thị Thu Hằng – Cán bộ

- Nguyễn Thị Thu Hà – Kế toán

- Phạm Thị Thủy – Cán bộ

- Trần Công Hồng – Cán bộ

- Dương Đức Tuấn – Cán bộ

18.Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện

- Nguyễn Hải Thương – Giám đốc

- Trần Thị Kim Liên – Phó Giám đốc

- Vy Văn Cận – Chuyên môn

- Nguyễn Công Lân – Chuyên môn

19. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Kỳ

- Lê Đức Tình – Giám đốc

- Nguyễn Văn Trình – Phó Giám đốc

- Thái Thị Mỹ Lương – Phó Giám đốc

- Nguyễn Viết Hiền – Cán bộ kỹ thuật

- Vũ Đức Dũng – Cán bộ kỹ thuât

- Dư Thái Dương – Kế toán

- Nguyễn Thị Bắc – Cán bộ kỹ thuật

- Lê Thị kiều – Cán bộ kỹ thuật

- Lê Thị Lam Giang – Cán bộ kỹ thuật

- Nguyễn Thị Hòa Thu – Cán bộ kỹ thuật

 

 

 


 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net