GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khối đoàn thể
 
Các khối đoàn thể (21/06/2019 03:10 PM)

1. Hội LHPN

- Nguyễn Thị Anh Trâm – Chủ tịch

+ Số điện thoại: 0913178667

- Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó chủ tịch

+ Số điện thoại: 0919716768

- Lê Thị Mai Hà – Phó chủ tịch hội

+ Số điện thoại: 0942929353

2. Ủy ban MTTQ huyện

- Vũ Thị Thanh Hương – Chủ tịch

+ Số điện thoại: 0919716768

- Lê Thúc Đồng: Phó chủ tịch

+ Số điện thoại: 0948928610

- Lang Thị phương – Phó chủ tịch

+ Số điện thoại: 0915238000

3. Hôi nông dân

- Nguyễn Thanh Phương – Chủ tịch

+ Số điện thoại:0982970225

- Nguyễn Hữu Nghị: Phó chủ tịch

+ Số điện thoại: 0913498550

- Nguyễn Quang Long – Văn Phòng

+ Số điện thoại: 0943109355

4. Huyện Đoàn

- Nguyễn Mạnh Phong - Bí thư

+ 0913072228

- Hoàng Thị Trang – Phó bí thư

+ Số điện thoại: 0919049869


 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net