GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác HDND-UBND tháng 03.2020
Chương trình công tác HDND-UBND tháng 02.2020
Chương trình công tác HDND-UBND tháng 12
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 7 năm 2019
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 6 năm 2019
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 5 năm 2019
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 4 năm 2019
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 3 năm 2019

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2019:
- Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2019;

- Triển khai xử lý tháo dỡ các lò gạch ngói thủ công, thủ công cải tiến và triển khai kế hoạch chấm dứt hoạt động các lò kiểu đứng liên tục trên địa bàn;

Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 01 năm 2019

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2019:

- Chỉ đạo gieo trồng các cây trồng vụ Xuân 2019, xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao;

Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 12 năm 2018
. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2018:

- Chỉ đạo sản suất vụ Đông; công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi;

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net