GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 7 năm 2019
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 6 năm 2019
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 5 năm 2019
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 4 năm 2019
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 3 năm 2019

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2019:
- Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2019;

- Triển khai xử lý tháo dỡ các lò gạch ngói thủ công, thủ công cải tiến và triển khai kế hoạch chấm dứt hoạt động các lò kiểu đứng liên tục trên địa bàn;

Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 01 năm 2019

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2019:

- Chỉ đạo gieo trồng các cây trồng vụ Xuân 2019, xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao;

Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 12 năm 2018
. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2018:

- Chỉ đạo sản suất vụ Đông; công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi;

Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 11 năm 2018

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2018:

- Chỉ đạo sản suất vụ Đông; công tác phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi;

Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 10 năm 2018

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018:

- Chỉ đạo sản suất vụ Đông; công tác phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; kiểm tra phương án phòng chống bão lụt;

Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 9 năm 2018

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2018:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Đông; chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai; chỉ đạo tiêm phòng vụ thu; kiểm tra công vụ; Kiểm tra phòng chống đuối nước trẻ em; Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè; ATTP; chỉ đạo công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Chỉ đạo công tác kiểm soát giết mổ, buôn bán, kinh doanh sản phẩm động vật trên địa bàn huyện Tân Kỳ;

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net