GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - Xã hội, Quốc phòng An ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017 (19/04/2017 02:53 PM)

BÁO CÁO

Công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - Xã hội, Quốc phòng An ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017

        


I. HOẠT ĐỘNG CHỈ  ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN:

1. Phiên họp thường kỳ tháng 4 của Uỷ ban nhân dân huyện:

Thực hiện chương trình công tác tháng4 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện ngày 05/4/2017 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 3 để nghe và cho ý kiến về các nội dung:

- Báo cáo chỉ đạo, điều hành tháng 3, rà soát công việc tháng 3 của các phòng, ban thuộc UBND huyện.

- Báo cáo rà soát, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn; định hướng giai đoạn 2017-2020.

- Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Tân Kỳ giai đoạn 2017-2020.

- Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND huyện.

- Chương trình phối hợp giữa UBND huyện với UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân cấp huyện.

- Đề án chăn nuôi dê từ ngân sách huyện hỗ trợ.

- Công văn số 112/TNMT ngày 23/3/2017 của phòng Tài nguyên – môi trường về việc xử lý vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, miễn giảm tiền sử dụng đất.

2. Hoạt động trọng tâm của Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện:

Trong tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân; đôn khởi công các công trình xây dựng cơ bản mới, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư công trình chợ Thị trấn; Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống đuối nước mùa cho trẻ em; đôn đốc thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia; chỉ đạo công tác hiệp thương địa giới hành chính nội huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, giải quyết các vụ việc trọng tâm, nổi cộm.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KTXH - QPAN THÁNG 4:

1. Sản xuất Nông nghiệp:

a. Trồng trọt:

Chỉ đạo gieo trồng và chăm sóc cây trồng vụ xuân, cụ thể: Thu hoạch ngô đông xuân với tổng diện tích 1.504 ha, trong đó ngô làm thức ăn cho gia súc 135 ha, năng suất bình quân đạt 350 tạ/ha; ngô lấy hạt 1.369 ha, năng suất bình quân đạt 41,35 tạ/ha, sản lượng 5.661 tấn; gieo trồng ngô vụ xuân với diện tích 1.225 ha/KH 1500 ha = 81,6%; chăm sóc mía lưu gốc và mía trồng mới với tổng diện tích mía đứng hiện có 5.696 ha, trong đó mía lưu gốc 2.995 ha, mía trồng mới 2.701 ha/KH 2.730 = 99% kế hoạch; Diện tích sắn hiện có 2.084 ha, trong đó sắn cũ không thu hoạch 198 ha, diện tích sắn trồng mới và trồng lại 1.886 ha; rau vụ xuân 419 ha/KH 600 ha = 70% kế hoạch.


Tình hình dịch bệnh trên các loại cây trồng: Bệnh đạo ôn hại lúa đang phát sinh gây hại nhưng với tỉ lệ không cao nên ảnh hưởng không đáng kể.

b. Lâm nghiệp:

- Tổ chức trồng rừng tập trung vụ Xuân 216 ha đạt 667 ha/KH 450 ha = 148% .

c. Thủy lợi:

Điều hành nước phục vụ đảm bảo cho cây lúa vụ Xuân sinh trưởng phát triển; Mực nước trên các hồ đập hiện còn đạt từ 70-80% dung tích thiết kế.

2. Công nghiệp – xây dựng:              

-  Xây dựng Kế hoạch giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông giai đoạn 2017 - 2020, Kế hoạch xóa lò ngói thủ công trình Ban thường vụ huyện ủy.

          - Lấy ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch thị trấn; Phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ, UBND thị trấn thống kê, rà soát hành lang an toàn giao thông.

         - Kiểm tra chất lượng công trình tại xã Nghĩa Hợp; Phối hợp đơn vị quản lý thị trường kiểm tra chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm tại xã Tân An.

         - Cấp phép và kiểm tra cấp phép xây dựng công trình nhà ở khu vực thị trấn (5 công trình); Cấp phép rượu bia cho 12 tổ chức, cá nhân

  - Hướng dẫn tổ chức hộ chợ thương mại năm 2017.

3. Tài chính - Kế hoạch:

- Hoàn thiện các thủ tục kêu gọi đầu tư các dự án chợ Thị trấn Tân Kỳ, Trung tâm văn hóa thể thao khách sạn và dịch vụ thương mại Tân Kỳ, dự án khai thác đá Hoa tại xã Tân Xuân.

- Duyệt quyết toán ngân sách năm 2016 cho UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách.

- Làm việc với kiểm tra Sở Tài chính về công tác phân bổ ngân sách đầu năm và một số nội dung liên quan; Chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho đoàn kiểm toán nhà nước khu vực 2 về kiểm tra ngân sách năm 2016.

* Về thu chi ngân sách:( Tính đến ngày 17/04/2017)

- Tổng thu Ngân sách Nhà nước                                      : 215.019 triệu đồng

Trong đó:    + Thu Ngân sách TW                         :        757 triệu đồng

                   + Thu ngân sách Địa phương              : 214.262 triệu đồng

                      Trong đó: * Thu trên địa bàn           :   13.438 triệu đồng

                                      * Thu bổ sung                 : 200.824 triệu đồng

- Tổng chi ngân sách huyện                : 181.390 triệu đồng

Trong đó:    + Chi thường xuyên         : 170.487 triệu đồng

                   + Chi đầu tư phát triển     :   10.903 triệu đồng

4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

-  Đôn đốc xúc tiến các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, chất lượng, giám sát thi công các công trình, đồng thời chỉ đạo nhà thầu chuẩn bị các biện pháp bảo vệ an toàn công trình, an toàn của người dân trong khu vực lân cận công trình:

- Xử lý vướng mắc để thi công dự án Cầu Khe Thần, xã Tiên Kỳ; Thi công tuyến số 05 (đổ bê tông móng đèn, dựng cột đèn…) thuộc dự án Hệ thống điện chiếu sáng nội thị; Trình phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và đôn đốc gia hạn thời gian bảo lãnh công trình: Khuôn viên, tường đài và các công trình phụ trợ hạ tầng kỹ thuật với chủ đề “Hậu phương hướng về tiền tuyến”; Trình bố trí kinh phí tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công hạng mục: Cầu Khe Thiềm và đường hai đầu cầu thuộc dự án Đường giao thông 15B Lạt – Nghĩa Hợp.

- Thi công hoàn thiện 3,8km nền và mặt đường, thi công cầu thay thế tràn Vình hoàn thành kết cấu mố trụ dự án Sửa chữa tuyến đường giao thông Cừa – Tân Hợp (tuyến chính: Ngã 3 Cừa – Giai Xuân – Tân Hợp, tuyến nhánh: Giai Xuân – Tân Xuân – Tân Phú.

- Yêu cầu nhà thầu tiến hành tập kết máy móc, nhân lực tiến hành thi công các hạng mục còn lại theo kế hoạch vốn 2017 đã được cấp dự án Đường nội thị thị trấn

- Chỉ đạo khắc phục hư hỏng hạng mục Cầu tràn liên hợp đối với công ty TNHH Thái Gia dự án Khu Công nghiệp Nghĩa Dũng; Đôn đốc khắc phục sửa chữa hư hỏng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên tuyến đường từ Ngã tư xã Tân An đi UBND xã Hương Sơn; khắc phục hư hỏng sửa chữa một số hạng mục bi hư hỏng trong thời gian bảo hành công trình đập thủy lợi Khe Ngang

- Thông báo thu hồi tạm ứng vốn lần 2 công trình kè chống sạt lở bờ tả sông con đoạn Cầu Rỏi xã kỳ Tân đối với công ty Việt Lào

5. Tài nguyên – Môi trường:

- Kiểm tra thẩm định, trình UBND huyện ký cấp 563GCN QSD đất cho các  hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã, thị trấn; Phê duyệt phương án giao đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kỳ Sơn và xã Nghĩa Thái.

- Xác minh việc cấp GCN QSD đất Lâm nghiệp tại khe Đập Bỉ, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ; xử lý đơn về việc cấp GCN QSD đất cho ông Võ Đình Môn tại xã Nghĩa Bình.

- Ban hành kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 12/4/2017 về việc chỉ đạo thực hiện giải toả các ki ốt dịch vụ tại khu vực cơ quan Công an và viện kiểm sát.

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất 2017 huyện Tân Kỳ; Báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng đất giai đoạn 2011-2016, giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất giai đoạn 2017-2020; Rà soát, tổng hợp diện tích đất công ích chưa được cấp GCN QSD đất.

- Hoàn thiện hồ đền bù GPMB dự án: Chống quá tải điện tại các xã Đồng Văn, Tân Hương, Tân An

6. Văn hoá, thông tin:

- Tuyên truyền kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017); tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới năm 2017, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông... Các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện lên được 152 câu khẩu hiệu qua đường và trước trụ sở làm việc. Đưa 50 tin, bài, ảnh lên cổng thông tin điện tử của huyện và một số văn bản chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền huyện.

- Tổ chức đêm văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày Văn hóa các dân tộc Việt nam.

- Phối hợp với Sở Văn hóa – Thề thao tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Nghệ An năm 2017.

- Đôn đốc thực hiện đề án xây dựng xã có thiết chế VHTT-TT đạt chuẩn quốc gia 2016-2020; Kế hoạch nâng cấp, bảo trì hệ thống đài truyền thanh cơ sở giai đoạn 2016-2020; chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động karaoke.

- Phối hợp lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích cho 02 đền Song đồng Ngọc Nữ, Đền Cửa Đền (Đức Ông); khảo sát hệ thống hang động trên địa bàn; lập đề xuất trùng tu tôn tạo các di tích trên địa bàn từ 2018 đến năm 2030; làm thủ tục để chuẩn bị số hóa các bản Hán nôm (trên các chất liệu).

          7. Công tác Giáo dục:

- Tổ chức các cuộc thi: Thi bé với an toàn giao thông cấp trường; Thi đồ dùng, đồ chơi tự làm cấp trường, giao lưu “Em yêu Tiếng Việt”; Tham gia Thi Olympic tiếng Anh cấp Quốc gia

- Thanh tra hành chính THCS Hương Sơn

- Tập huấn Phương pháp dạy học tiếng Anh theo giáo trình I-learn my phonics.

-  Xây dựng kế hoạch luân chuyển giáo viên.

8. Công tác Y tế – Dân số KHHGĐ:

- Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, công tác khám chữa bệnh trên địa bàn toàn huyện. Chú trọng bệnh cúm gia cầm H5N1, H5N6 từ động vật lây sang người, sốt rét và bệnh tiêu chảy, ngộ độc thức ăn; Tiếp tục triển khai kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết

          - Kiểm tra hành nghề y – Dược tư nhân trên địa bàn đợt I năm 2017.

          - Triển khai các chương trình tháng hành động An toàn thực phẩm 15/4/2017- 15/5/2017.

9.  Lao động thương binh và xã hội:

- Duyệt chế độ ưu đãi giáo dục theo thông tư 16/BLĐTBXH cho học sinh, sinh viên con của người có công với cách mạng; chế độ thăm viếng mộ cho thân nhân liệt sỹ, chế độ thờ cúng liệt sỹ, chế độ mai táng phí cho các đối tượng; Kiểm tra xác định người khuyết tật tại các xã Nghĩa Phúc, Kỳ Sơn; chứng nhận người khuyết tật năm 2017 các xã Đồng Văn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hoàn, Tân Hương, Tân An.

- Xây dựng kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017); kế hoạch tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2017.

- Kiểm tra an toàn lao động tại 6 doanh nghiệp trên địa bàn huyện theo quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 24/3/2017.

10.  Công tác Dân tộc:

        - Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chính sách dân tộc năm 2016. Lập phương án thực hiện chính sách Dân tộc năm 2017 trình các ngành tỉnh duyệt.         

        - Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

       - Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc quyết toán các công trình 135 năm 2016; Các chính sách theo Quyết định 102/QĐ-TTg; Quyết định số 18/QĐ-TTg.

        - Rà soát báo cáo số liệu các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn chương trình 135 giai đoạn 2011-2016 phục vụ đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ an.

          11.  Công tác Nội vụ:

- Hoàn thiện các mẫu biểu của Đề án vị trí việc làm Cơ quan UBND huyện năm 2017 gửi Sở Nội vụ; Thực hiện quy trình bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-GD thường xuyên huyện Tân Kỳ; Rà soát quy hoạch bổ sung cán bộ quản lý ngành GD&ĐT giai đoạn 2017-2022; Tiếp nhận 02 công chức về Phòng Tư pháp và Phòng Nông nghiệp; thôi việc cho 01 viên chức; Hủy bỏ Quyết định tuyển dụng cho 02 giáo viên mầm non.

- Mở 06 lớp tập huấn cho 557 vị đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021; Đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2017.

- Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg và chỉ thị 17-CT/TU tại các xã Tân Xuân, Giai Xuân, Nghĩa Hoàn và xã Tân Long.

- Phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên – môi trường và UBND cắm mốc ngoài thực địa các tuyến ranh giới  tại xã Phú Sơn, Nghĩa Hành, xã Đồng Văn

* Công tác Tôn giáo: Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tôn giáo trong thời gian tới; Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phương hướng giải quyết vi phạm tại xóm 11 xã Tân Hương; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các đạo tràng trên địa bàn huyện thực hiện Đại lễ Phật đản PL.2561-DL.2017 đúng pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo; Chúc mừng lễ phục sinh năm 2017; Làm việc với Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ, Ban dân vận Tỉnh ủy và Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Nghệ  để khảo sát các xã trọng điểm vùng giáo chưa có nhà văn hóa hoặc đã có nhà văn hóa nhưng xuống cấp nghiêm trọng, công trình thiết yếu phục vụ dân sinh tổ chức

       12. Công tác Tư pháp:

- Ban hành Kế hoạch về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Tân Kỳ giai đoạn 2017-2020”; Kế hoạch thực hiện kế hoạch số 1141-KH/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Chính Phủ về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam; kế hoạch về bồi hường nhà nước trên địa bàn huyện Tân Kỳ năm 2017

 Phê duyệt hương ước cho các xóm, thôn, khối của các đơn vị cấp xã: Phú Sơn, Nghĩa Hành, Nghĩa Hoàn, Nghĩa Bình, Thị Trấn, Tân Long, Nghĩa Hợp, Kỳ Sơn.

- Tập huấn, bồi dưỡng nghệp vụ cho Chủ tịch, Phó chủ tịch, công chức tư pháp hộ tịch và một số công chức khác cấp xã.

- Mở lớp phổ biến giáo dục pháp luật  cho cán bộ, công chức và người dân tại 2 đơn vị xã: Đồng văn, Tiên Kỳ.

13. Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo:

- Công tác thanh tra: Tiếp tục thực hiện 3 cuộc thanh tra theo kế hoạch đối với 03 đơn vị, cụ thể: 02 cuộc Thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và một số hoạt động khác tại Trường Tiểu học Hoàn Long và Trường Mầm non Nghĩa Dũng; 01 cuộc Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về chương trình hỗ trợ nông nghiệp tại xã Tân Hương; Triển khai 01 cuộc Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về chương trình hỗ trợ nông nghiệp tại xã Nghĩa Dũng.

- Công tác tiếp dân, giải quyết KNTC: Số l­­ượt công dân đ­­ược tiếp: 12 lư­­ợt ng­­ười, tăng 58,3 % so với cùng kỳ. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMT, chế độ chính sách và một số nội dung liên quan đến thời hạn giải quyết của chính quyền địa phương...

          Kết quả tiếp công dân: Thông qua nội dung công dân trình bày tại các phiên tiếp dân định kỳ, UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết hoặc hướng dẫn công dân trực tiếp các cơ quan có thẩm quyền để đư­ợc giải quyết theo quy định pháp luật, cơ bản giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn.

* Công tác giải quyết đơn thư:

Tổng số đơn thư tiếp nhận: 18 đơn thư các loại, tăng 44,4 %. Trong đó: Đơn thuộc thẩm quyền UBND huyện 5 đơn; thuộc thẩm quyền UBND cấp xã: 5 đơn.

Kết quả giải quyết: Thụ lý giải quyết 9 đơn; Chuyển cấp xã giải quyết theo thẩm quyền 5 đơn; Lưu 4 đơn không đủ điều kiện xử lý (Đơn mạo danh, nặc danh, không rõ nội dung, địa chỉ, đơn trùng nội dung đã được xử lý…).

- Tổng số vụ việc: 14 vụ việc PAKN, trong đó 9 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, 5 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

- Đến nay đã giải quyết xong 66/14 vụ việc, đạt tỷ lệ 62,9%; còn 8 vụ việc đang tiếp tục giải quyết trong thời hạn.

14. Quốc phòng – An ninh:

- Duy trì nghiêm chế độ trực chiến sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ, việc nổi lên ngay tại cơ sở, không để phát sinh phức tạp, “điểm nóng” về ANTT.

- Hoàn thành ra quân huấn luyện  năm 2017; hướng dẫn chiến đấu phòng thủ; xây dựng ý định diễn tập PCTT-TKCN cấp xã; chỉ đạo đăng ký độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ

* Trong tháng xẩy ra một số vụ việc:

- Tội phạm xâm phạm về trật tự an toàn xã hội: Xẩy ra 04 vụ việc, trong đó: 01 vụ cố ý gây thương tích, 03 vụ trộm cắp tài sản; thiệt hại: Làm 01 người bị thương, tổng thiệt hại về tài sản khoảng 54 triệu đồng.

- Tội phạm về ma túy: Phát hiện, bắt giữ 02 vụ - 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 7,4g ma túy các loại.

- Vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường: Phát hiện, lập biên bản xử phạt 02 cơ sở kinh doanh chưa đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm với số tiền 02 triệu đồng.

- Tệ nạn xã hội: Phát hiện, bắt giữ 02 vụ - 13 đối tượng đánh bạc, thu tổng số tiền 56 triệu đồng.

- Tai nạn giao thông: Không.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2017:

          1. Sản xuất Nông nghiệp: Chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh diện tích các loại cây trồng, triển khai tiêm phòng đàn vật nuôi trong vụ Xuân; Chỉ đạo cung cấp nước tưới đảm bảo cây lúa sinh trưởng phát triển; thả cá giống vụ Xuân; Quản lý tốt công tác khai thác rừng và vận chuyển lâm sản trên địa bàn

2. Công nghiệp – xây dựng:

- Triển khai hội nghị giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông giai đoạn 2017-2020; ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông từ ngày 5/5/2017; Chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4/2017.

           -  Tiếp tục kiểm tra chất lượng công trình một số đơn vị; phối hợp kiểm tra hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng.

3. Tài chính – Kế hoạch:

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và Tài chính NS 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017; Quyết toán ngân sách năm 2016.

- Tiếp tục Tổng hợp quyết toán ngân sách huyện và xã năm 2016; làm việc với đoàn kiểm toán nhà nước khu vực 2 kiểm tra ngân sách năm 2016.

          4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Tiếp tục chỉ đạo tư vấn giám sát, nhà thầu xây lắp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang thi công: Hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn thị trấn: Tiếp tục tiến hành thi công tuyến điện số 05l; Sửa chữa tuyến đường giao thông Cừa – Tân Hợp: đổ bê tông bản mặt cầu (cầu thay thế Tràn Vình); Khuôn viên, tượng đài và các công trình phụ trợ hạ tầng kỹ thuật với chủ đề “ Hậu phương hướng về tiền tuyến” : Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án; Đường vào trung tâm xã Tiên Kỳ (giai đoạn 2): Chỉ đạo nhà thầu phối hợp hoàn thiện hồ sơ trình Quyết toán

5. Tài nguyên – Môi trường:

- Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kỳ Sơn, xã Nghĩa Thái; Tập huấn văn bản pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên cho Chủ tịch và công chức địa chính xã, thị trấn.

- Tiếp tục xử lý việc cấp GCN QSD đất Lâm nghiệp tại khe Đập Bỉ, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ; ban hành kết luận kiểm tra xác minh nội dung phản ánh kiến nghị của công dân về việc cấp GCN QSD đất cho ông Võ Đình Môn tại xã Nghĩa Bình.

- Hướng dẫn UBND thị trấn hoàn thiện hồ sơ khởi kiện ra toà án đối với các hộ sử dụng ki ốt kinh doanh tại khu vực cũ; Đôn đốc UBND thị trấn thực hiện theo Kế hoạch đã xây dựng đối với các trường hợp sử dụng ki ốt kinh doanh tại khu vực công an huyện và viện kiểm sát.

- Kiểm tra  thực hiện đề án thu gom, xử lý rác thải; Kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn

         6. Văn hóa – Thông tin:

          - Tuyên truyền kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác và 63 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2017).

- Tổ chức giải cầu lông mở rộng cầu lông mở rộng huyện Tân Kỳ năm 2017.

          - Phối hợp Tổ chức Kỷ niệm 58 năm ngày mở đường Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh (19/5/1959-19/5/2017) Cột mốc số Km0 huyện Tân Kỳ.

          - Tham gia Liên hoan Tiếng hát Làng Sen tại tỉnh, Giải bóng chuyền Lễ hội Làng Sen cấp tỉnh.

7. Giáo dục – Đào tạo: Hoàn thành chương trình và tổng kết năm học  2016-2017; Thi thử Tuyển sinh vào lớp 10; Xét tốt nghiệp THCS.

8. Về công tác Y tế – Dân Số KHHGĐ:

- Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh mùa xuân- hè, vệ sinh môi trường, công tác khám chữa bệnh trên địa bàn toàn huyện. Chú trọng bệnh sốt xuất huyết, sốt rét và bệnh tiêu chảy, ngộ đôc thức ăn và bệnh Zi ka....

- Tiếp tục kiểm tra hành nghề y – Dược tư nhân trên địa bàn đợt I năm 2017; chương trình tháng hành động An toàn thực phẩm 15/4/2017- 15/5/2017 trên địa bàn huyện Tân Kỳ.

9. Lao động – Thương binh và xã hội:

- Tiếp tục duyệt chế độ cho đối tượng huân, huy chương kháng chiến, các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em tại các xã, thị trấn.

- Tập trung kiểm tra đôn đốc lập hồ sơ quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn huyện.

10. Công tác Dân tộc:           

        - Xây dựng phương án hỗ trợ hộ nghèo vùng có điều kiện KTXH khó khăn, theo hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg.       

        - Triển khai xây dựng các công trình 135 năm 2017 khi có Quyết định phân bổ vốn của Tỉnh. 

          11. Công tác nội vụ:

- Chỉ đạo các xã, thị trấn thống kê số lượng sinh viên tốt nghiệp tại các xóm chưa có chi bộ và xóm có nguy cơ không còn chi bộ so với dân số toàn huyện theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2169/UBND-TH ngày 04/4/2017;  Xây dựng kế hoạch, luân chuyển công chức cấp xã 06 tháng đầu năm 2017 theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thu nhận hồ sơ dự tuyển viên chức Trung tâm VHTT-TT, thành lập Hội đồng tuyển dụng; bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-GD thường xuyên huyện; Thành lập Hội đồng tư vấn CBQL, Hội đồng thuyên chuyển giáo viên

- Tập huấn về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng

- Xây dựng dự toán kinh phí đề xuất hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2017 trình Sở Nội vụ thẩm định.

- Tiếp tục kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các xã, thị trấn theo Chỉ thị số 26/CT-TTg , Chỉ thị 17-CT/TU.

- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên – môi trường và UBND cắm mốc ngoài thực địa các tuyến ranh giới

* Công tác Tôn giáo.

- Tổng hợp báo cáo tình hình kết quả triển khai công tác quản lý Nhà nước tại hoạt động Đại lễ Phật đản PL.2561-DL.2017; Báo cáo công tác quản lý nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn huyện nhân lễ Phục sinh năm 2017.

12. Công tác Tư pháp:

- Triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Thanh niên với an toàn giao thông” cấp huyện;

- Tiêp tục phê duyệt hương ước cho các xóm, thôn còn lại;  phối hợp giải quyết một số vụ việc phức tạp, nổi cộm trên địa bàn huyện

13. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Ban hành kết luận 3 cuộc thanh tra tháng trước chuyển qua; đồng thời triển khai và kết thúc tối thiểu 2 cuộc thành tra triển khai trong tháng theo kế hoạch 2017 được phê duyệt (2 cuộc/tháng) và tham mưu đôn đốc thực hiện kết quả sau thanh tra; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng.

14. Về Quốc phòng – An ninh: 

- Duy trì tốt công tác trực chiến, sẵn sàng chiến đấu, chế độ tuần tra canh gác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là việc đảm bảo bí mật nhà nước không để bất ngờ về chính trị, mất an toàn trong cơ quan đơn vị và địa bàn.

- Tiếp tục tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát giao thông;  kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở, nghành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; Phối hợp thu thuế vận tải.

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ; diễn tập PCTT-TKCN cấp xã.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết định 49/QĐ-TTg về chế độ, chính sách cho dân công hỏa tuyến.

                   

  Nơi nhận:                                                                      

- VP HĐND Tỉnh, VP UBND Tỉnh (B/c);        

- TT Huyện uỷ, VP Huyện uỷ (B/c);

- TT HĐND huyện (B/c);                                                                       

- Chủ tịch, các PCT, uỷ viên UBND huyện;

- Các phòng UBND huyện;       

- UBND các xã, thị trấn;          

- Lưu.                                      

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Công Trung
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net