GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - Xã hội, Quốc phòng An ninh tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2017 (21/06/2017 09:59 AM)

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ  ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN:

1. Phiên họp thường kỳ tháng 6  của Uỷ ban nhân dân huyện:

Thực hiện chương trình công tác tháng 6 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện ngày 08/6/2017. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 6 để nghe và cho ý kiến về các nội dung:

- Báo cáo chỉ đạo, điều hành tháng 5, rà soát công việc tháng 5 của các phòng, ban thuộc UBND huyện.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017.

- Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017.

- Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

- Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2017.

- Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017.

- Các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND huyện lần thứ 4.

- Báo cáo tổng hợp xin ý kiến thành lập trường Mầm non tư thục Hoa Hồng.

2. Hoạt động trọng tâm của Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện:

Trong tháng, Ủy ban nhân dân huyện tập trung chi đạo hoàn thành các nội dung trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 4; chỉ đạo thu hoạch vụ Xuân, triển khai sản xuất hè thu – mùa, phương án phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng; ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư công trình chợ Thị trấn; Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống đuối nước mùa cho trẻ em; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, giải quyết các vụ việc trọng tâm, nổi cộm.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KTXH - QPAN THÁNG 6:

1. Sản xuất Nông nghiệp:

a. Trồng trọt: Chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu, kết quả: Gieo trồng ngồ hè thu với diện tích 1.229 ha/KH 1.500 ha = 81,7%;  Diện tích lúa thu mùa đã gieo mạ: 54,59 ha, gieo thẳng: 926,4 ha.

Chỉ đạo thu hoạch vụ Xuân: Cây lúa đã thu đạt 100%, năng suất đạt 64 tạ/ha, sản lượng 30.899,2tấn; Ngô: 2267ha, sản lượng đạt 11.154 tấn; chăm sóc mía lưu gốc và mía trồng mới với tổng diện tích mía đứng hiện có 5.797,1ha, trong đó mía lưu gốc 3.037ha, mía trồng mới 2.781ha/KH 2.730 = 101% kế hoạch

* Tình hình dịch bệnh trên các loại cây trồng: xuất hiện rệp xơ bông trắng trên mía mức độ nhiễm nhẹ đã chỉ đạo phòng trừ.

b. Chăn nuôi: Tiếp tục chỉ đạo tiêm phòng vụ Xuân, kết quả: Tiêm phòng cho đàn trâu, bò: 18.902 liều/KH 33.161 liều = 57%; Tiêm phòng cho đàn lợn: 3.600 liều/KH 15.086 liều = 23,9%; dại chó: 11,4%KH

b. Lâm nghiệp:

- Chăm sóc diện tích rừng tập trung vụ Xuân (667 ha); Triển khai công tác phòng chống cháy rừng.

c. Thủy lợi:

Điều hành nước phục vụ đảm bảo cho cây lúa vụ Xuân sinh trưởng phát triển; Mực nước trên các hồ đập hiện còn đạt từ 70-80% dung tích thiết kế.

2. Công nghiệp – xây dựng:              

- Tổ chức họp đánh giá kết quả bước đầu đồng thời tiếp tục chỉ đạo công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông các xã, thị trấn.

- Cấp phát trang thiết bị cứu sinh cho các bến đò; Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, đề xuất  bổ sung mương thoát nước Quốc lộ 48E.

- Rà soát nhà ở hộ nghèo giai đoạn 2; Kiểm tra chất lượng công trình tại xã Phú Sơn; Kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị xóa lò gạch - ngói thủ công; đình chỉ xây dựng xưởng ngói màu không nung tại xã Nghĩa Hoàn; Xử phạt vi phạm hành chính sử dụng lò ngói thủ công truyền thống tại xã Tân Phú 01 cá nhân với tổng số tiền 27.500.000 đồng; Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 01 cá nhân với số tiền 5.000.000 đồng

- Phối hợp với Sở Xây dựng làm việc với HTX SX KD Làng Nghề Ngói Cừa về những vướng mắc trong việc đầu tư vào cụm công nghiệp xã Nghĩa Hoàn

3. Tài chính - Kế hoạch:

- Tập trung hoàn thành các nội dung trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 4: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017; báo cáo Tài chính NS 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017; Quyết toán ngân sách năm 2016.

- Tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư công trình chợ Thị trấn.

* Về thu chi ngân sách:( Tính đến ngày 14/06/2017)

- Tổng thu Ngân sách Nhà nước                                      : 360.124 triệu đồng

Trong đó:    + Thu Ngân sách TW                        :     1.183 triệu đồng

                    + Thu ngân sách Địa phương             : 358.941 triệu đồng

                      Trong đó: * Thu trên địa bàn           :   21.084 triệu đồng

                                      * Thu bổ sung                 : 337.857 triệu đồng

- Tổng chi ngân sách huyện                :  278.388 triệu đồng

Trong đó:    + Chi thường xuyên         :  266.425 triệu đồng

+ Chi đầu tư phát triển     :    11.963 triệu đồng

4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Xử lý vướng mắc để thi công dự án Cầu Khe Thần (chưa hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng), dự án được UBND tỉnh gia hạn đến tháng 3/2018; Hoàn thành thi công 5 tuyến dự án Hệ thống điện chiếu sáng nội thị; chuẩn bị thi công trạm biến áp tại Chi cục Thuế; Thi công hệ thống mương thoát nước từ ngã tư Bách hóa đi cầu Đồng Điếu thuộc dự án đường nội thị; tiếp tục sửa chữa tuyến Cừa – Tân Hợp: hoàn thành 4,7km đường, hiện đang thi công để thay thế tràn Vình.

- Bàn giao đưa vào sử dụng các công trình: Trường tiểu học xã Hương Sơn; Cầu Khe Hóm và đoạn tuyến hai đầu cầu từ Km3+219.83-Km3+506.785 thuộc dự án: Đường giao thông từ Tổng đội TNXP4 đi trung tâm xã Tân Hợp,

- Một số công trình đang tạm dừng thi công: Công trình đập Khe Lá; Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Trăn, xã Nghĩa Bình; Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đồng Lội, xã Tân Phú; Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Trung Lương, xã Tân Xuân; Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Thung Mét, xã Tiên Kỳ; Đường giao thông liên xã Nghĩa Phúc – Giai Xuân; Đường giao thông 15B Lạt – Nghĩa Hợp; Khuôn viên, tường đài và các công trình phụ trợ hạ tầng kỹ thuật với chủ đề “ Hậu phương hướng về tiền tuyến”

5. Tài nguyên – Môi trường:

- Kiểm tra thẩm định, trình UBND huyện ký cấp 79 GCN QSD đất cho các  hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã, thị trấn; Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nghĩa thái, thu hơn 4,8 tỷ đồng nộp ngân sách; Hướng dẫn các xã Nghĩa Đồng, Tân Xuân, Tân Phú khảo sát quỹ đất xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất.

- Xử lý đơn của ông Vi Văn Hặc, Nghĩa Dũng; Đơn của bà Nguyễn Thị Nhị, Hương Sơn; Kiểm tra hiện trạng,  hướng dẫn UBND xã Nghĩa Hành xử lý việc công dân tự ý san lấp đất lâm nghiệp tại xóm 11.

- Kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại xã Nghĩa Thái; chỉ đạo thực hiện đề án vệ sinh môi trường theo kế hoạch và thực hiện các hoạt động hưởng ừng ngày môi trường thế giới 5/6.

- Thực hiện kết luận 62/KL-UBND: Tiếp tục tuyên truyền vận động 07 hộ sử dụng ki ốt kinh doanh tại khu vực thư viện cũ nhận tiền hỗ trợ tài sản cơi nới và tự tháo dỡ tài sản bàn giao lại mặt bằng theo quy định

6. Văn hoá, thông tin:

- Tuyên truyền ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và ngày báo chí cach mạng Việt Nam 21/6, ngày gia đình Việt Nam 28/6; Triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng chống cháy, ma túy, tệ nạn xã hội, tháng hành động vì trẻ em; Ngày thế giới không hút thuốc lá. Kết quả: Các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện lên được 152 câu khẩu hiệu qua đường và trước trụ sở làm việc; Đưa 50 tin, bài, ảnh lên cổng thông tin điện tử của huyện và một số văn bản chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền huyện; chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành truyền hình.

- Tham gia giải bóng đá Thiếu Niên - Nhi đồng cúp báo Nghệ An, giải thể thao gia đình tại tỉnh.

- Số hóa các dữ liệu Hán Nôm trên địa bàn; Tổ chức Đoàn đi học tập mô hình du lịch cộng đồng các tỉnh phía Bắc.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn đề nghị xét tặng Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân nhân dân;  Tiếp tục chỉ đạo đại hội TDTT cấp cơ sở tại các xã: Nghĩa Đồng, Tân Phú, Tân Xuân, Hương Sơn, Kỳ Sơn

          7. Công tác Giáo dục:

- Tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10-THPT; Chỉ đạo chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia (Ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh THPT năm 2017)

- Kiểm tra dạy thêm học thêm, công tác kiểm tra nội bộ trường học; Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018.

8. Công tác Y tế – Dân số KHHGĐ:

- Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, công tác khám chữa bệnh trên địa bàn toàn huyện. Chú trọng bệnh cúm gia cầm H5N1, H5N6 từ động vật lây sang người, sốt rét và bệnh tiêu chảy, ngộ độc thức ăn; Tiếp tục triển khai kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết; Thanh tra, kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trong các kỳ thi.

9.  Lao động thương binh và xã hội:

- Chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017); Tổ chức cho đoàn thân nhân người có công với cách mạng đi thăm viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Trường sơn và Nghĩa Trang Liệt sĩ đường 9.

- Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em tại các xã, thị trấn, Tổ chức cắm được 200 biển cảnh báo nguy hiểm.

- Đôn đốc hướng dẫn lập hố sơ cai nghiện bắt buộc chuyển Tòa án nhân dân huyện ban hành Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với 4 trường hợp tại xã Nghĩa Đồng, Thị trấn Tân Kỳ, Tân Phú, Kỳ Tân.

- Thẩm định công nhận người khuyết tật, người cao tuổi cũa xã Tân Hợp, Tiên Kỳ, Đồng Văn, Kỳ Sơn, Hương Sơn, Phú Sơn; Chỉ đạo Trung tâm GD nghề nghiệp-GD thường xuyên tổ chức tuyển sinh, hoàn thành hồ sơ mở 4 lớp dạy nghề cho ao động nông thôn tại 4 xã Tân Hợp, Phú Sơn, Nghĩa Phúc, Nghĩa Thái.

10.  Công tác Dân tộc:

        - Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

       - Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc quyết toán các công trình 135 năm 2016; Các chính sách theo Quyết định 102/QĐ-TTg; Quyết định số 18/QĐ-TTg

          11.  Công tác Nội vụ:

- Xét tuyển viên chức văn phòng Đặng ký QSD đất; thành lập Hội đồng thuyên chuyển giáo viên xét thuyên chuyển theo nguyện vọng cho 24 giáo viên năm học 2017-2018; giao phụ trách trường TH Tiên Kỳ; Xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ, lãnh đạo, quản lý theo Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy Nghệ An; xây dựng Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 theo Hướng dẫn số 07-HD/HU ngày 25/4/2017 của Huyện ủy

- Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các xã, thị trấn theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 tại xã Nghĩa Thái.

- Ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 15/5/2017 phát động phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất (16/6/1957-16/6/2017).

- Chỉ đạo sáp nhập, hợp nhất Hội Chữ thập đỏ và Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Tân Kỳ.

12. Công tác Tư pháp:

- Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức cuộc thi “Thanh niên với an toàn giao thông”

- Chỉ đạo UBND cấp xã tiến hành triển khai áp dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Phê duyệt hương ước cho các xóm, thôn của các xã: Tân Xuân, Đồng Văn, Nghĩa Phúc, Nghĩa Đồng, Nghĩa Thái;

13. Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo:

- Công tác thanh tra: Ban hành kết luận 2 cuộc Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về chương trình hỗ trợ nông nghiệp tại xã Tân Hương và xã Nghĩa Dũng. Qua thanh tra đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế và đã kiến nghị các biện pháp khắc phục, chấn chỉnh quản lý. Đồng thời xử lý về kinh tế 160.408.000 đồng (thu hồi về ngân sách huyện 7.614.000 đồng; thu hồi về ngân sách xã 126.758.000; giảm trừ quyết toán 16.636.000 đồng; chi trả cho công dân 9.400.000 đồng); xử lý kiểm điểm đối với 5 tập thể và 19 cá nhân; kết thúc và đang dự thảo kết luận 2 cuộc thanh tra: Thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và một số hoạt động khác tại Trường THCS Hương Sơn; Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về chương trình hỗ trợ nông nghiệp tại xã Kỳ Sơn; triển khai 2 cuộc thanh tra: Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai tại xã Nghĩa Thái, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng và thanh tra công vụ tại xã Nghĩa Phúc

- Công tác tiếp dân, giải quyết KNTC: Số l­­ượt công dân đ­­ược tiếp: 5 lư­­ợt ng­­ười,  giảm 50 % so với cùng kỳ. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMT, chế độ chính sách và một số nội dung liên quan đến thời hạn giải quyết của chính quyền địa phương...

Kết quả tiếp công dân: Thông qua nội dung công dân trình bày tại các phiên tiếp dân định kỳ, UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết hoặc hướng dẫn công dân trực tiếp các cơ quan có thẩm quyền để đư­ợc giải quyết theo quy định pháp luật, cơ bản giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn.

* Công tác giải quyết đơn thư:

Tổng số đơn thư tiếp nhận: 5 đơn thư các loại, giảm 73,7 %. Trong đó: Đơn thuộc thẩm quyền UBND huyện 2 đơn; thuộc thẩm quyền UBND cấp xã: 3 đơn.

- Tổng số vụ việc: 4 vụ việc, trong đó 2 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, 2 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Hiện nay các vụ việc đang trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.

14. Quốc phòng – An ninh:

- Duy trì nghiêm chế độ trực chiến sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ, việc nổi lên ngay tại cơ sở, không để phát sinh phức tạp, “điểm nóng” về ANTT.

- Bảo vệ an toàn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10-THPT và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

- Chỉ đạo công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Hợp; Chỉ đạo triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy; chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách theo quyết định 49/QĐ-TTg của TTCP.

* Trong tháng xẩy ra một số vụ việc:

- Phạm pháp hình sự: Xẩy ra 3 vụ việc, trong đó có 01 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ trộm cắp tài sản, thiệt hại: Bị thương 1 người, thiệt hại về tài sản: 45 triệu đồng.

- Phạm pháp ma túy: Bắt giữ 5 vụ, 11 đối tượng.

-  Vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, môi trường: 9 vụ vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm (kinh doanh hàng chưa đủ điều kiện VSATTP); bắt giữ 3 vụ khai thác cát sỏi trái phép thu 3 máy nổ, 3 vòi hút và toàn bộ số cát, sỏi đã khai thác.

- Tai nạn giao thông: Không xẩy ra vụ việc nghiêm trọng nào.

- Tệ nạn xã hội: bắt giữa 4 vụ với 45 đối tượng đánh bạc, thu 86,3 triệu đồng.

- Tai nạn rủi ro: Xẩy ra 1 vụ đuối nước, chết 1 người.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 7 NĂM 2017:

1. Sản xuất Nông nghiệp: Thu hoạch vụ xuân; Chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh diện tích các loại cây trồng, tiếp tục tiêm phòng đàn vật nuôi trong vụ Xuân; Chỉ đạo cung cấp nước tưới triển khai sản xuất hè thu - mùa; Quản lý tốt công tác khai thác rừng và vận chuyển lâm sản trên địa bàn.

2. Công nghiệp – xây dựng:

   -  Sơ kết công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông và giải tỏa hành lang ATGT đợt 1 năm 2017; Chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trong mùa mưa bão.

- Tiếp tục phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải.

- Chỉ đạo tổ chức nâng cấp, cải tạo bến đò xã Nghĩa Thái, Phú Sơn.

-  Tiếp tục kiểm tra chất lượng công trình một số đơn vị.

3. Tài chính – Kế hoạch:

- Ban hành Quyết định về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng và dự toán ngân sách năm 2017 theo Nghị quyết HĐND huyện tại kỳ họp thứ 4, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Đồng thời triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

- Tiếp tục Tổng hợp quyết toán ngân sách huyện và xã năm 2016;

          4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

          - Thi công trạm biến áp tại Chi cục Thuế; Thi công đường hai đầu cầu thay thế tràn Vình Sửa dự án chữa tuyến đường giao thông Cừa – Tân Hợp; tiếp tục thi công mương thoát nước đoạn tuyến từ Ngã tư Bách Hóa đi cầu Đồng Điếu, thuộc dự án đường nội thị; Chỉ đạo thầu tập kết máy móc vật liệu sớm tiến hành hạng mục Cầu khe thiềm theo kế hoạch 2017, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa lũ.

          - Công trình Khuôn viên, tượng đài và các công trình phụ trợ hạ tầng kỹ thuật với chủ đề “ Hậu phương hướng về tiền tuyến”: Chờ có quyết định điều chỉnh dự án để lên phương án thi công các hạng mục tiếp theo

- Quyết toán công trình Đường vào trung tâm xã Tiên Kỳ (giai đoạn 2); Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu dự án: Hệ thống nước sinh hoạt tự chảy xã Tân Hợp

5. Tài nguyên – Môi trường:

- Hướng dẫn UBND xã Nghĩa Đồng, Tân Xuân, Tân Phú hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt phương án giao đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Tiếp tục xử lý nội dung liên quan đến việc cấp GCN QSD đất Lâm nghiệp tại khe Đập Bỉ, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ.

- Hướng dẫn UBND thị trấn hoàn thiện hồ sơ khởi kiện ra toà án đối với 07/11 hộ sử dụng ki ốt kinh doanh tại khu vực thư viện cũ (Thực hiện kết luận 62/KL-UBND của UBND tỉnh).

- Đôn đốc UBND thị trấn thực hiện theo Kế hoạch đã xây dựng đối với các trường hợp sử dụng ki ốt kinh doanh tại khu vực công an huyện và viện kiểm sát.

- Kiểm tra  thực hiện đề án thu gom, xử lý rác thải; Kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn

         6. Văn hóa – Thông tin:

- Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017); Tham gia Lễ hội uống nước nhớ nguồn tại huyện Anh Sơn; Ngày truyền thống ngành Du lịch (9/7/1960-9/72017).

- Tham gia giải thể thao người khuyết tật (môn điền kinh, cầu lông, bóng bàn).

7. Giáo dục – Đào tạo:

- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 THCS; chỉ đạo tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017.

- Chỉ đạo, đôn đốc xây dựng trường chuẩn quốc gia; Xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2017-2018

- Tham mưu UBND huyện kế hoạch luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chuẩn bị năm học mới.

8. Về công tác Y tế – Dân Số KHHGĐ:

- Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, công tác khám chữa bệnh trên địa bàn toàn huyện. Chú trọng bệnh sốt xuất huyết, sốt rét và bệnh tiêu chảy, ngộ đôc thức ăn và bệnh Zi ka....

- Tiếp tục kiểm tra hành nghề y – Dược tư nhân trên địa bàn đợt I năm 2017;

9. Lao động – Thương binh và xã hội:

- Tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ.

- Tiếp tục xét và công nhận người khuyết tật, người cao tuổi năm 2017 theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP đối với các xã còn lại.

- Tiếp tục kiểm tra đôn đốc công tác tuyên truyền, phòng ngừa đuối nước trẻ em; Tiếp tục kiểm tra công tác thực hiện an toàn vệ sinh lao động năm 2017.

- Đôn đốc công tác lập hồ sơ cấp lai bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân người có công bị thất lạc, hư hỏng rách nát; đôn đốc lập hồ cai cai nghiện ma túy năm 2017.

10. Công tác Dân tộc:           

        - Xây dựng phương án hỗ trợ hộ nghèo vùng có điều kiện KTXH khó khăn, theo hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg; Triển khai xây dựng các công trình 135 năm 2017 khi có Quyết định phân bổ vốn của Tỉnh. 

          11. Công tác nội vụ:

       - Hướng dẫn thực hiện chế độ thu hút cho cán bộ, giáo viên theo Nghị định 61; Nghị định 116; Nghị định 19;

       - Chuẩn bị các nội dung phục vụ hội nghị giao ban cụm thi đua Đường 48 Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng năm 2017.

       - Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Luật Thanh niên.

       - Bàn giao kho lưu trữ cơ quan UBND huyện về Văn phòng HĐND-UBND huyện; Tiếp tục triển khai kế hoạch 513 trong năm 2015 “Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính trên địa bàn huyện Tân Kỳ” tham mưu cho UBND huyện trong việc xác đinh đường biên với các huyện khác và cắm mốc địa giới trong huyện và các tuyến giáp ranh với huyện bạn.

12. Công tác Tư pháp:

- Tổ chức cuộc thi “Thanh niên với an toàn giao thông”; kiện toàn lại báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

-  Hoàn thành phê duyệt hương ước cho các xóm, thôn còn lại của các xã;

- Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ pháp lý xử lý các vụ việc trọng tâm, nổi cộm.

13. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Ban hành các kết luận theo đúng kế hoạch, đôn đốc thực hiện kết quả sau thanh tra; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng.

14. Về Quốc phòng – An ninh: 

- Duy trì tốt công tác trực chiến, sẵn sàng chiến đấu, chế độ tuần tra canh gác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là việc đảm bảo bí mật nhà nước không để bất ngờ về chính trị, mất an toàn trong cơ quan đơn vị và địa bàn.

- Tiếp tục tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát giao thông;  kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở, nghành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; Phối hợp thu thuế vận tải.

- Triển khai thực hiện kế hoạch số 467/KH-CAT về mở đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết định 49/QĐ-TTg về chế độ, chính sách cho dân công hỏa tuyến.

  Nơi nhận:                                                                       

- VP HĐND Tỉnh, VP UBND Tỉnh (B/c);        

- TT Huyện uỷ, VP Huyện uỷ (B/c);

- TT HĐND huyện (B/c);                                                                      

- Chủ tịch, các PCT, uỷ viên UBND huyện;

- Các phòng UBND huyện;       

- UBND các xã, thị trấn;          

- Lưu.                                      

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Công Trung


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net