GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tình hình xúc tiến, mời gọi đầu tư năm 2018 Kế hoạch xúc tiến, mời gọi đầu tư năm 2019
 
Tình hình xúc tiến, mời gọi đầu tư năm 2018 Kế hoạch xúc tiến, mời gọi đầu tư năm 2019 (14/02/2019 08:52 AM)

Đặc điểm tình hình

Năm 2018 là năm quan trọng để đánh giá kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Bên cạnh đó, năm 2018 cũng là năm Chính phủ và các bộ, ngành trung ương tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh hỗ trợ khu vực doanh nghiệp tư nhân thông qua ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp trong năm 2018 vẫn còn nhiều khó khăn do tác động của nền kinh tế; cùng với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai cũng đã ảnh hưởng, tác động rất lớn đến công tác chỉ đạo điều hành và thu hút đầu tư. Kết cấu hạ tầng phục vụ đầu tư chưa đồng bộ, suất vốn đầu tư còn ở mức cao nên thu hút đầu tư năm 2018 còn gặp nhiều khó khăn.

          I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN, MỜI GỌI ĐẦU TƯ NĂM 2018

1. Về cải thiện môi trường đầu tư

1.1. Về công tác quy hoạch, kế hoạch

          - Về quy hoạch sử dụng đất: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) huyện Tân Kỳ đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định 433/QĐ-UBND ngày 26/6/2018. Sau khi quy hoạch được duyệt, huyện Tân kỳ đã tiến hành cống bố quy hoạch và đăng tải lên cổng thông tin điện tử của huyện. Năm 2018, kế hoạch sử dụng đất cũng đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định 196/QĐ-UBND ngày 01/4/2018.

- Về quy hoạch xây dựng: Tổ chức công bố Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 19/5/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công nhận thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ là đô thị loại V. Chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tân Kỳ và trình Sở Xây dựng thẩm định; Hoàn thiện Quy hoạch khu du lịch sinh thái Hang mó gắn với du lịch cộng đồng làng nghề thổ cẩm Thái Minh, xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ; Trình UBND tỉnh cho phép khảo sát lập quy hoạch một số điểm du lịch sinh thái như: Thung Khiển xã Tân Hợp; Khe Sanh xã Tân An; Thác Bồn Tân Hợp.

1.2. Cải cách thủ tục hành chính

- Năm 2018, Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo trên tất cả các nội dung, lĩnh vực. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, kỹ năng giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức có tiến bộ.

- UBND huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành hoạt động tại các cơ quan hành chính nhà nước như: Triển khai ứng dụng đồng bộ hệ thống phần mềm VNPT-ioffice trong các cơ quan hành chính nhà nước, cống bố công khai các thủ tục hành chính, áp dụng quy trình 3 bước trong giải quyết công việc,...

1.3. Tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư trước và sau cấp phép:

a) Phối hợp giữa các cấp, ngành liên quan đến công tác thu hút đầu tư:

UBND huyện đã phối hợp tốt với các Sở ban ngành trong khâu chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn theo quy định tại Luật Đầu tư 2014, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh.

Theo đó, tại bước chủ trương đầu tư, các nội dung liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhu cầu sử dụng đất, hiện trạng, nguồn gốc đất, sự phù hợp quy hoạch ngành/lĩnh vực, hình thức giao đất/cho thuê đất, vấn đề bảo vệ môi trường được xác định tương đối cụ thể, làm cơ sở quyết định chủ trương đầu tư đảm bảo phù hợp quy định pháp luật.

b) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sau cấp phép:

UBND huyện đã chỉ đạo các ngành các cấp tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án, nhất là công tác bồi thường, GPMB, cho các công trình, dự án trọng điểm. Vì vậy, năm 2018 đã khởi công Nhà máy sản xuất gạch ngói công nghệ cao Bình An Tân Kỳ tại Thung 70 xã Tân Long; Chợ Thị Trấn Tân Kỳ. Hoàn thành công tác thỏa thuận giao đất giữa Nhà đầu tư và các hộ dân của các dự án: Đầu tư phát triển vùng sản xuất tỏi hàng hóa theo chuỗi giá trị; Khu vui chơi giải trí và dịch vụ tổng hợp; Trường MN Sao Mai.

2. Kết quả đạt được:

a) Về sản xuất công nghiệp:

- Về lĩnh vực sản xuất vật liệu: Tiếp tục thi công dự án Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng tại xóm Thắm xã Nghĩa Hoàn. Khởi công Nhà máy sản xuất gạch ngói công nghệ cao Bình An Tân Kỳ tại Thung 70 xã Tân Long, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trước tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Trong năm 2018, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy gạch không nung xã Kỳ tân với tổng mức đầu tư là 8 tỷ đồng do Công ty TNHH MTV Cường Hòa làm Chủ đầu tư. Đồng thời, cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Khu chế biến, văn phòng, khu phụ trợ và xưởng sản xuất gạch không nung tại mỏ đá Thung Bà Định xã Nghĩa Hoàn do Công ty TNHH MTV Tân Lộc đề xuất.

Hiện nay, Công ty TNHH Mạnh Trường đang xin chủ trương khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng trạm trộn bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông đúc sẵn và VLXD tổng hợp tại xã Tân Long. Làm việc với Nhà đầu tư để cung cấp các thông tin cho Nhà đầu tư để xây dựng Nhà máy May Tân Kỳ tại Cầu Rỏi và Nhà máy sản xuất viên nén tại Khu CNN xã Nghĩa Dũng.

b) Đối với lĩnh vực nông nghiệp: Trong năm 2018, UBND tỉnh đã có Quyết định chấp thuận chủ trương các dự án sau:

- Dự án Nông nghiệp công nghệ cao FLC - Tân Kỳ được chấp thuận tại Quyết định 795/QĐ-UBND ngày 07/03/2018 với quy mô 275ha do Công ty TNHH Nông nghiệp FLC Biscom làm Chủ đầu tư. Hiện nay, Nhà đầu tư đang lập hồ sơ trích lục đo vẽ bổ sung khu đất để làm cơ sở cho việc thỏa thuận chuyển nhượng.

- Dự án Đầu tư phát triển vùng sản xuất tỏi hàng hóa theo chuỗi giá trị được chấp thuận tại Quyết định 1658/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 với quy mô 85ha do Công ty CP Tân Long làm Chủ đầu tư. Hiện nay, Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành hồ sơ trích lục, đo vẽ khu đất dự án và đã hoàn thành việc thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các hộ dân.

- Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trang trại chăn nuôi bò thịt và chăn nuôi dê tập trung tại xã Nghĩa Dũng do Công ty TNHH Kiều Phương làm Chủ đầu tư tại Quyết định 4738/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định 914/QĐ-UBND ngày 15/3/2018.

- Mô hình phát triển kinh tế trang trại tiếp tục phát triển, đến nay trên địa bàn có 96 trang trại theo tiêu chuẩn của Bộ NN&PTNT. Hình thành một số mô hình chăn nuôi theo chuỗi giá trị. Một số trang trại hoạt động hiệu quả như: Trang trại chăn nuôi ông Lê Mạnh Hùng tại xã Nghĩa Dũng; Trang trại chăn nuôi bà Thành ở xã Nghĩa Hành,… Đồng thời đã chỉ đạo xây dựng cánh đồng lớn, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trên cây mía với diện tích 1.001ha cho năng suất cao;

c) Đối với lĩnh vực dịch vụ: Khởi công dự án đầu tư, xây dựng, sở hữu kinh doanh Chợ Tân Kỳ do HTX đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ Hải An làm Chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 177 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 1 trong năm 2018.

Trong năm 2018, UBND tỉnh đã có Quyết định 279/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư khu vui chơi giải trí và dịch vụ tổng hợp với tổng mức đầu tư khoảng 40 tỷ đồng do Công ty CPTV&ĐTXD Miền Trung làm Chủ đầu tư. Quyết định 826/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm tổ chức sự kiện, khách sạn và dịch vụ thương mại huyện Tân Kỳ với tổng mức đầu tư khoảng 86 tỷ đồng do Hợp tác xã Hải An làm Chủ đầu tư. Đồng thời, cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng Chợ Tân Phú với tổng mức đầu tư 52.843 triệu đồng.

3. Những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân:

a) Khó khăn, tồn tại:

- Năm 2018, số lượng dự án được cấp phép giảm so với 2017 và tổng vốn đầu tư ít hơn so với 2017.

- Công tác theo dõi, đôn đốc chỉ đạo, kiểm tra các dự án sau cấp Giấy chứng nhận đầu tư chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. Công tác giải quyết các thủ tục trước và sau cấp GCNĐT của các sở, ngành chưa đồng bộ, còn chậm.

- Một số dự án triển khai trên địa bàn còn vướng mắc trong công tác đền bù, GPMB.

- Một số dự án đã đi vào hoạt động, nhưng chưa được làm thủ tục cấp mỏ, như dự án Nhà máy Gạch ngói Hoàng Nguyên.

b) Nguyên nhân:

* Nguyên nhân khách quan:

- Một số lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư so với các địa phương khác còn thấp. Tân Kỳ chưa có những yếu tố đủ mạnh, đặc biệt để thu hút được dự án lớn, trọng điểm làm động lực phát triển và lan tỏa thu hút đầu tư .

- Tân Kỳ vẫn là huyện nghèo, kinh tế chưa phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển;

- Tài nguyên khoáng sản Tân kỳ tương đối phong phú, nhưng chất lượng còn thấp, trữ lượng không nhiều;

- Quy trình thủ tục đầu tư tuy đã được cải tiến rút gọn nhưng thời gian xử lý thực tế tại một số sở, ngành còn chậm.

* Nguyên nhân chủ quan:

- Cấp ủy, chính quyền có lúc chưa thực sự vào cuộc, nhận thức của nhân dân còn hạn chế nên để công tác GPMB một số dự án kéo dài, gây khó khăn cho nhà đầu tư, như dự án Chợ Thị Trấn, Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FLC,….

- Nhận thức của một số nhà đầu tư chưa đúng tầm, nội bộ mất đoàn kết như dự án: Nhà máy gạch ngói Tuy Nen công nghệ cao tại Cụm CNN xã Nghĩa Hoàn.

II. KẾ HOẠCH XÚC TIẾN, MỜI GỌI CÁC DỰ ÁN NĂM 2019.

1. Mục tiêu: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, để thu hút được các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, thực hiện các dự án nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của Tân Kỳ, phù hợp với quy hoạch, có tác động thúc đẩy sự phát triển bền vững. Năm 2019 phấn đấu thu hút đầu tư vào huyện Tân Kỳ được khoảng 5-6 dự án với số vốn đăng ký từ 450-500 tỷ đồng.

2. Nhiệm vụ và giải pháp tập trung chỉ đạo

2.1. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đã và đang triển khai.

- Tạo điều kiện về mặt hồ sơ, pháp lý để Công ty Hoàng Nguyên làm các thủ tục cần thiết để được cấp mỏ.

- Tiếp tục giải quyết những khó khăn về mặt bằng và các thủ tục pháp lý khác để các nhà đầu tư khởi công thực hiện dự án: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FLC-Tân kỳ; Dự án Đầu tư phát triển vùng sản xuất tỏi hàng hóa theo chuỗi giá trị; Trung tâm tổ chức sự kiện, khách sạn và dịch vụ thương mại; Khu vui chơi giải tri và dịch vụ, Trường MN Sao Mai tại Khối 6, Thị trấn Tân Kỳ…

2.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai:

- Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tạo điều kiện cho các Nhà đầu tư thuận lợi trong tiếp cận đất đai.

- Nâng cao trách nhiệm của các ngành và địa phương trong việc xác định rõ nguồn gốc, vị trí ranh giới của thửa đất, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng để tham mưu UBND huyện có ý kiến đề xuất chủ trương đầu tư.

2.3. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, huy động cả hệ thống chính trị tham gia tích cực trong công tác vận động mời gọi đầu tư và thực hiện dự án.

- Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đã và đang triển khai;

- Tận dụng các mối quan hệ để tích cực vận động, mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước;

- Tham gia tích cực trong công tác vận động đền bù giải phóng mặt bằng, xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện dự án đầu tư, trước mắt tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân GPMB tại khu vực Chợ Thị trấn.

2.4. Tích cực vận động, xúc tiến mời gọi đầu tư

- Phối hợp với các Báo, đài Trung ương, địa phương để thực hiện các chuyên đề quảng bá hình ảnh Tân kỳ, đặc biệt là các tiềm năng thế mạnh của huyện để mời gọi các nhà đầu tư.

- Cung cấp các thông tin danh mục các dự án cần mời gọi đầu tư cho các ngành cấp tỉnh để đăng tải trên cổng thông tin của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục đăng tải trên cổng thông tin của huyện.

- Tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các ngành từ Trung ương đến tỉnh. Tích cực chủ động, phối hợp làm việc với các ban ngành cấp tỉnh, đặc biệt là lãnh đạo tỉnh để mời gọi các nhà đầu tư vào đầu tư;

- Hàng năm, tổ chức đối thoại với các Doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn và cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt nam

2.5. Tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch:

- Cống bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 ở cấp huyện và cấp xã. Đồng thời tiếp tục xây dựng kế hoạch sử dụng đất 2019. Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất chưa sử dụng nhằm minh bạch hóa tiếp cận nguồn lực đất đai, đảm bảo cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

- Tiếp tục lập quy hoạch chi tiết 2 bên đường Hồ Chí Minh tại Thị trấn Tân Kỳ và quy hoạch chi tiết mở rộng Thị trấn Tân Kỳ, quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái Hang Mó gắn với du lịch làng nghề Thổ cẩm xóm Thái Minh xã Tiên Kỳ.

2.6. Tạo môi trường thuận lợi để mời gọi các nhà đầu tư;

- Tổ chức thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch các thông tin về các chủ trương, chính sách, quy hoạch, các chương trình dự án mời gọi đầu tư. Sử dụng có hiệu quả công thông tin điện tử của huyện để cung cấp các thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm hiểu các thông tin.

 - Tiếp tục đầu tư, từng bước hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn, đặc biệt hệ thống hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp nhỏ, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư.

- Tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi thực hiện dự án đầu tư tại huyện, đặc biệt là cam kết thực hiện tốt công tác đền bù GPMB, bàn giao mặt bằng sạch khi có nhà đầu tư vào đầu tư.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ, từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước./.


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN KỲIII. CÁC BIỂU PHỤ LỤC KÈM THEO

Phụ lục 1. Tình hình triển khai các dự án trên địa bàn

Phụ lục 2. Tình hình triển khai các dự án khai thác khoáng sản đã được cấp phép

Phụ lục 3. Rà soát các dự án chậm tiến độ không triển khai trên địa bàn giai đoạn 2014-2017

Phụ lục 4. Danh mục các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư 2017

Phụ lục 5. Thông tin các dự án kêu gọi đầu tư trong thời gian tới


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN KỲPhụ lục 5. THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ


DỰ ÁN 1: DỊCH VỤ CUNG CẤP XĂNG DẦU VÀ TRẠM DỪNG NGHỈ BẾN XE LIÊN TỈNH TRÊN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

1. Tên dự án kêu gọi đầu tư: Dịch vụ cung cấp xăng dầu và trạm dừng nghỉ bến xe liên tỉnh trên đường Hồ Chí Minh.

2. Mục tiêu hoạt động: Cung cấp dịch vụ xăng dầu, trạm dừng nghỉ kết hợp với các dịch vụ cung cấp xăng dầu, nhà lưu trú, nhà hàng.

3. Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư

4. Quy mô đầu tư: Vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 100 tỷ đồng; Diện tích đất sử dụng: 5,0 ha

5. Thời hạn: Thời hạn cho thuê đất tối đa 50 năm và được gia hạn theo quy định của pháp luật.

6. Phân tích thị trường:

- Thuận lợi: Dự án nằm cạnh đường mòn Hồ Chí Minh nên thuận tiện cho phương tiện giao thông trên tuyến đường này dừng nghỉ; Hiện nay, trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh qua Nghệ An chưa có trạm dừng nghỉ. Đồng thời, Chính phủ chuẩn bị triển khai dự án đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn qua huyện Tân Kỳ. Nên việc kêu gọi đầu tư dự án là hết sức cần thiết đáp ứng tốt nhu cầu dừng, nghỉ, cung cấp xăng dầu của các phương tiện đi qua 2 tuyến đường trên.

- Hiệu quả dự án: Đáp ứng nhu cầu về dịch vụ xăng dầu và trạm dừng nghỉ cho phương tiện lưu thông trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh. Dự án nằm cạnh đường mòn Hồ Chí Minh, diện tích sử dụng đất tương đối rộng nên thuận tiện trong việc khai thác tối đa hiệu quả của dự án.

7. Địa điểm dự án:

- Mô tả địa điểm dự án: Vị trí địa điểm cụ thể: Phía Bắc giáp đất nông nghiệp, Phía Nam giáp đường mòn Hồ Chí Minh, phía Đông giáp khu dân cư, phía Tây giáp đường nối từ xã Kỳ Sơn đi đường mòn Hồ Chí Minh; Thuộc Khối 6, Thị Trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

- Giá thuê đất: Theo quy định của Bộ Tài chính và Quyết định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh.

- Lợi thế so sánh của địa điểm dự án: Dự án nằm trong quy hoạch theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Tân kỳ đến năm 2020; Phù hợp với Quyết định 1590/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2014 của Bộ Giao thông Vận tải

- Khó khăn địa điểm: Địa bàn thuộc huyện miền núi, cơ sở hạ tầng chưa phát triển. Việc thu hút đầu tư các dự án gặp nhiều khó khăn.

DỰ ÁN 2: NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT ĐÁ SIÊU MỊN

1. Tên dự án kêu gọi đầu tư: Nhà máy chế biến bột đá siêu mịn Tân Kỳ.

2. Mục tiêu hoạt động: Khai thác hiệu quả vốn tài nguyên thiên nhiên sẵn có trên địa bàn, sản xuất bột đá trắng siêu mịn đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất các ngành công nghiệp trên thị trường.

3. Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư.

4. Quy mô đầu tư: Khoảng 100 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất: 4,0 Ha.

5. Thời hạn: Thời hạn cho thuê đất tối đa 50 năm và được gia hạn theo quy định của PL.

6. Phân tích thị trường:

- Thuận lợi: Tài nguyên khoáng sản Tân kỳ tương đối phong phú, đa dạng, chủ yếu là để sản xuất vật liệu xây dựng, gồm các loại sau: Đá Granit khoảng 300ha; Đá Marble vàng khoảng 100ha được phân bổ tập trung tại xã Đồng Văn. Quặng Đá Kim phân bổ tại xã Đồng Văn khoảng 150ha; ở xã Tân hợp, Giai xuân khoảng 200ha; Đá trắng phân bổ tại các xã: Tân hợp 200ha, Tân xuân 50ha, Tiên kỳ 50ha; Quặng Thiếc tại xã Tân Hợp khoảng 800ha; Các loại nguyên liệu sản xuất xi măng: Đá vôi khoảng 3000ha phân bổ tại Lèn Rỏi; Đất Sét tại Nghĩa Dũng khoảng 300 ha. Hiện nay, nhu cầu về bột đá trắng siêu mịn là rất lớn, bột đá trắng siêu mịn được sử dụng làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất công nghiệp là điều quan tâm lớn của các nhà máy công nghiệp. Vì vậy, đầu tư nhà máy chế biến bột đá trắng siêu mịn là hết sức cần thiết.

- Hiệu quả dự án: Khai thác được nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có tại địa bàn, bột đá siêu mịn đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho ngành sản xuất công nghiệp.

5. Mô tả địa điểm dự án:

- Mô tả địa điểm: Vị trí địa điểm dự án dự kiến đặt tại Cụm Công nghiệp nhỏ xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, nằm cạnh đường mòn Hồ Chí Minh.

- Giá thuê đất: Theo quy định của Bộ Tài chính và Quyết định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh.

- Lợi thế so sánh của địa điểm dự án: Dự án nằm cạnh đường mòn Hồ Chí Minh và nằm trong quy hoạch theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Tân kỳ đến năm 2020.

- Khó khăn của địa điểm dự án: Địa bàn thuộc huyện miền núi, cơ sở hạ tầng chưa phát triển. Việc thu hút đầu tư các dự án gặp nhiều khó khăn.

DỰ ÁN 3. NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐÁ GRANITE TỰ NHIÊN NHÂN TẠO

1. Tên dự án kêu gọi đầu tư: Nhà máy sản xuất đá Granite tự nhiên nhân tạo.

2. Mục tiêu hoạt động: Khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có sản xuất đá granite tự nhiên nhân tạo nhằm cung cấp nguyên liệu cho ngành xây dựng.

3. Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư.

4. Quy mô đầu tư: Vốn đầu tư dự kiến khoảng 100 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 4,0 Ha.

5. Thời hạn: Thời hạn cho thuê đất tối đa 50 năm và được gia hạn theo quy định của PL.

6. Phân tích thị trường:

- Thuận lợi: Dự án có nguồn nguyên liệu tương đối phong phú và thuận lợi; Tài nguyên khoáng sản Tân kỳ tương đối phong phú, đa dạng, chủ yếu là để sản xuất vật liệu xây dựng, gồm các loại sau: Đá Granite khoảng 300ha; Đá Marble vàng khoảng 100ha được phân bổ tập trung tại xã Đồng Văn. Quặng Đá Kim phân bố tại xã Đồng Văn khoảng 150ha; ở xã Tân hợp. Đá granite ngày nay được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực xây dựng, với các ưu điểm như: Bền, dễ lau chùi vệ sinh, nhiều màu sắc cũng như kiểu dáng bề mặt, giá thành hợp lý nên ngày nay đá granite hầu như có mặt ở các công trình từ lớn tới bé, từ các văn phòng cao ốc cho đến hộ gia đình.

- Hiệu quả dự án: Khai thác được nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có, sản xuất đá granite đáp ứng nhu cầu lớn trong lĩnh vực xây dựng hiện nay.

7. Địa điểm dự án:

- Mô tả địa điểm: Vị trí địa điểm dự án dự kiến đặt tại Cụm Công nghiệp nhỏ xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ.

- Giá thuê đất: Theo quy định của Bộ Tài chính và Quyết định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh.

- Lợi thế so sánh của địa điểm dự án: Dự án nằm trong quy hoạch theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Tân kỳ đến năm 2020.

- Khó khăn của địa điểm dự án: Địa bàn thuộc huyện miền núi, cơ sở hạ tầng chưa phát triển. Việc thu hút đầu tư các dự án gặp nhiều khó khăn.

DỰ ÁN 4. NHÀ MÁY MAY TÂN KỲ

1. Tên dự án kêu gọi đầu tư: Nhà máy May Tân Kỳ.

2. Mục tiêu hoạt động: Gia tăng số lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng may mặc, góp phần vào sự phát triển kinh tế, tăng tỷ trọng của ngành kinh tế dệt may trong nền kinh tế Việt Nam nói chung và của tỉnh Nghệ An nói riêng. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho người dân lao động trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện Tân Kỳ.

3. Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư

4. Quy mô đầu tư: Vốn đầu tư dự kiến khoảng 100 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 4,0 Ha.

5. Thời hạn: Thời hạn cho thuê đất tối đa 50 năm và được gia hạn theo quy định của PL.

6. Phân tích thị trường:

- Thuận lợi: Dự án nằm cạnh đường mòn Hồ Chí Minh có giao thông thông suốt thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và dễ thu hút lao động đảm bảo quá trình sản xuất và hoạt động của nhà máy.

- Hiệu quả dự án: Góp phần gia tăng tỷ trọng của ngành kinh tế dệt may, giải quyết việc làm cho người dân lao động trên địa bàn.

7. Địa điểm dự án:

- Mô tả địa điểm: Vị trí địa điểm dự án dự kiến đặt tại Cụm Công nghiệp nhỏ xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, nằm cạnh đường mòn Hồ Chí Minh.

- Giá thuê đất: Theo quy định của Bộ Tài chính và Quyết định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh.

- Lợi thế so sánh của địa điểm dự án: Dự án nằm trong quy hoạch theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Tân kỳ đến năm 2020.

- Khó khăn địa điểm dự án: Dự án thuộc địa bàn huyện miền núi cơ sở hạ tầng chưa phát triển. Việc thu hút đầu tư các dự án gặp nhiều khó khăn.

DỰ ÁN 5. KHU DU LỊCH SINH THÁI HANG MÓ GẮN VỚI DU LỊCH CỘNG ĐỒNG LÀNG NGHỀ THỔ CẨM THÁI MINH XÃ TIÊN KỲ

1. Tên dự án kêu gọi đầu tư: Khu du lịch sinh thái Hang Mó gắn với du lịch cộng đồng làng nghề thổ cẩm Thái Minh xã Tiên kỳ.

2. Mục tiêu hoạt động: Xây dựng khu du lịch sinh thái để khách đến vùng du lịch Hang Mó, cộng đồng làng nghề thổ cẩm Thái Minh xã Tiên Kỳ. Đảm bảo các dịch vụ cần thiết cho du khách. Tạo sinh kế bền vững cho người dân gắn bó với hoạt động sản xuất nông nghiệp.

3. Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư

4. Quy mô đầu tư: Vốn dự kiến đầu tư khoảng 50 tỷ đồng, Diện tích sử dụng đất khoảng 10 Ha.

5. Thời hạn: Thời hạn cho thuê đất tối đa 50 năm và được gia hạn theo quy định của PL.

6. Phân tích thị trường:

- Thuận lợi: Mô hình du lịch sinh thái gắn với du lịch cộng đồng làng nghề là một hướng đi mới đem lại hiệu quả kinh tế cao. Phát triển nông nghiệp nông thôn đang được sự ủng hộ của Đảng và Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển du lịch tại các làng nghề, bên cạnh đó vùng du lịch Hang Mó xã Tiên Kỳ được thiên nhiên ưu đãi vẻ đẹp có tiềm năng thu hút du khách. Lượng khách quan tâm đến du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái ngày càng lớn, nên đầu tư dự án là hết sức cần thiết.

- Hiệu quả dự án: Bảo tồn tài nguyên du lịch một cách bền vững, đồng thời tạo cơ hội cho người dân địa phương có thu nhập thông qua việc sử dụng các tài nguyên của địa phương.

7. Địa điểm dự án:

- Mô tả địa điểm dự án:Vị trí địa điểm dự án dự kiến đặt tại Làng nghề Dệt Thổ Cẩm Thái Minh và Hang Mó xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ.

- Giá thuê đất: Theo quy định của Bộ Tài chính và Quyết định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh.

- Lợi thế so sánh của địa điểm dự án: Dự án nằm trong quy hoạch theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Tân kỳ đến năm 2020; Quyết định 718/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái Hang Mó gắn với du lịch công đồng làng nghề thổ cẩm Thái Minh xã Tiên kỳ

- Khó khăn của địa điểm dự án: Dự án thuộc huyện miền núi, cơ sở hạ tầng chưa phát triển; hệ thống cấp điện, nước chưa có; hệ sinh thái còn nguyên sơ.

DỰ ÁN 6. KHU DU LỊCH SINH THÁI THUNG KHIỂN GẮN VỚI CÂY SANH NGÀN TUỔI:

1. Tên dự án kêu gọi đầu tư: Khu du lịch sinh thái Thung Khiển gắn với cây Sanh ngàn tuổi.

2. Mục tiêu hoạt động: Xây dựng khu du lịch sinh thái để khách đến vùng du lịch Thung Khiển gắn với cây Sanh ngàn tuổi. Đảm bảo các dịch vụ cần thiết cho du khách. Tạo sinh kế bền vững cho người dân gắn bó với hoạt động sản xuất nông nghiệp.

3. Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư.

4. Quy mô đầu tư: Vốn đầu tư dự kiến khoảng 50 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng khoảng 100 ha.

5. Thời hạn: Thời hạn cho thuê đất tối đa 50 năm và được gia hạn theo quy định của PL.

6. Phân tích thị trường:

- Thuận lợi: Khu du lịch sinh thái Thung Khiển thuộc địa phận xã Tân Hợp, khu vực là rừng phòng hộ đầu nguồn, có hệ sinh thái và thảm thực vật tương đối phong phú, đặc biệt có hệ thống hang động đẹp, cây Sanh ngàn tuổi thuộc địa phận xã Giai Xuân có vị thế đẹp và đã được xếp hạng cây di sản. Lượng khách quan tâm đến du lịchsinh thái ngày càng lớn, nên đầu tư dự án là hết sức cần thiết nhằm khai thác các tiềm năng và lợi thế của địa phương.

- Hiệu quả dự án: Khai thác được thế mạnh và vẻ đẹp thiên nhiên của địa điểm. Bảo tồn tài nguyên du lịch một cách bền vững, đồng thời tạo cơ hội cho người dân địa phương có thu nhập thông qua việc sử dụng các tài nguyên của địa phương.

7. Địa điểm dự án:

- Mô tả địa điểm dự án: Vị trí địa điểm dự án dự kiến đặt tại Hang Thung Khiển xã Tân Hợp và Cây Sanh Ngàn tuổi xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ.

- Giá thuê đất: Theo quy định của Bộ Tài chính và Quyết định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh.

- Lợi thế so sánh của địa điểm dự án: Dự án nằm trong quy hoạch theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Tân kỳ đến năm 2020.

- Khó khăn của địa điểm dự án: Dự án nằm trong khu vực cơ sở hạ tầng chưa phát triển, hệ thống cấp điện, nước chưa có.

(Nhà đầu tư có thể đầu tư các dự án khác ngoài danh mục các dự án trên theo quy định pháp luật)

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net