GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Công tác chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH, QP-AN tháng 12 năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2018 (22/12/2017 02:33 PM)

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ  ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN:

1. Phiên họp thường kỳ tháng 12 của Uỷ ban nhân dân huyện:

Thực hiện chương trình công tác tháng 12 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện ngày 06/12/2017. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 12 để nghe và cho ý kiến về các nội dung:

- Báo cáo chỉ đạo, điều hành tháng 11, rà soát công việc tháng 11 của các phòng, ban thuộc UBND huyện.

- Đề án ban hành Quy định quản lý thuế Giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn huyện Tân Kỳ.

- Báo cáo tình hình đầu tư công năm 2017, nhiệm vụ năm 2018;

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

- Báo cáo dự toán ngân sách năm 2018, dự toán năn 2018.

- Báo cáo xúc tiến đầu tư và mời gọi đầu tư năm 2017.

- Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

- Dự thảo Nghị quyết xử lý kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND huyện ban hành từ 21/12/2016 trở về trước hiện đang còn hiệu lực.

- Báo cáo đề án xây dựng Thị trấn thành đô thị loại V.

- Kế hoạch xây dựng tuyến đường văn minh đô thị.

2. Hoạt động trọng tâm của Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện:

Ủy ban nhân dân huyện tập trung tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, có 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; chỉ đạo sản xuất vụ Đông đạt kết quả tốt, tổ chức thành công hội chợ Thương mại năm 2017; Cơ bản hoàn thành cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  theo kế hoạch; Xây dựng Đề án công nhận Thị trấn Tân Kỳ là đô thị loại V; Tập trung chỉ đạo tốt công tác thu ngân sách; xây dựng kế hoạch thực hiện các tuyến đường văn minh độ thị; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ quan; quan tâm công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; chỉ đạo xử lý các vụ việc trọng tâm, nổi cộm, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KTXH - QPAN THÁNG 12:

1. Sản xuất Nông nghiệp:

- Chỉ đạo sản suất vụ Đông, kết quả: Diện tích ngô đã gieo: 1659,3 ha/KH: 1.500 ha = 110,62%; Diện tích rau các loại: 505,65 ha/KH: 500 ha = 101,13%, trong đó bí đỏ: 57,1 ha; bí xanh: 46,95 ha; Diện tích trồng khoai lang: 68,1 ha.

- Diện tích mía đã thu hoạch: 1.287 ha; năng suất đạt: 55,5 tạ/ha Diện tích trồng mới, trồng lại: 147,35 ha; sắn đã thu hoạch: 794,4 ha, năng suất đạt: 200,6 tạ/ha; trồng mới, trồng lại: 126,17 ha.

- Tiếp tục chỉ đạo tiêm phòng vụ thu: Thời gian bắt đầu tổ chức tiêm phòng ngày 25/10/2017 đến ngày 15/12/2017: Kết quả: Số xã đã triển khai: 22/22 xã, thị trấn; THT trâu bò: 21.925 liều/KH: 33.619 liều = 65%KH; LMLM trâu bò:  23.875 liều/KH: 33.619 liều = 71%KH; THT lợn: 4.500 liều/KH: 33.619 liều = 30%KH; Dịch tả lợn 4.500 liều/KH: 33.619 liều = 30%KH.Hiện nay còn 2 xã chưa tiêm xong là Giai Xuân và Kỳ Sơn.

- Chỉ đạo chăm sóc các diện tích rừng đã trồng, tiếp tục triển khai trồng rừng vụ Thu. Diện tích trồng rừng từ đầu năm đến nay đạt 1516,1 ha/KH 1500 ha = 101,07% kế hoạch cả năm.

- Sản lượng khai thác thủy sản từ 15/10 đến 15/11/2017: 97,85 ha; nuôi cá vụ 3: 57,1 ha./KH: 74 ha = 77,16%KH.

- Tiếp tục chỉ đạo ra quân làm thủy lợi trên địa bàn huyện: Số xã đã ra quân: 9/22 xã; Số ngày công huy động: 24.305 ngày công; Khối lượng đào đắp, nạo vét: 32.838,5 m3; Phát quang: 138.442 m2; Vét dọn kênh mương chiều dài: 635,32 km.

- Thẩm định xã Kỳ Sơn về việc đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017 và hoàn thành hồ sơ đề nghị Hội đồng tỉnh thẩm định; Thẩm định xóm đạt các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn.

2. Công nghiệp – xây dựng:     

  - Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2018; Chỉ đạo ra quân đồng loạt giải tỏa hàng lang an toàn giao thông đợt II.

- Phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải kiểm tra xe quá khổ, quá tải trên địa bàn; Phối hợp với Sở Giao thông kiểm tra, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đường lên xuống và các công trình phụ trợ bến đò Cồn Phối, bến đò Bãi Đá xã Phú Sơn.

- Chỉ đạo triển khai khắc phục, sửa chữa cầu treo An Ngãi, cầu treo Đò Rô xã Nghĩa Bình.

  3. Tài chính - Kế hoạch:

- Hoàn chỉnh các nội dung trình kỳ họp thứ 6 – HĐND huyện khóa XVIII

- Ban hành quyết định về quy chế giao và giải pháp điều hành KTXH và dự toán ngân sách năm 2018, quyết định giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2018.

- Tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế xã hội của các xã, thị trấn để giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã rà soát, tổng hợp nợ đọng XDCB thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo công văn 3273/SKHĐT-NN ngày 24/11/2017 của Sở Kế hoạch Đầu tư. Lập kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn còn lại giai đoạn 2018-2020 chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

* Về thu chi ngân sách:( Tính đến ngày 11/12/2017)

- Tổng thu Ngân sách Nhà nước                               : 680.982 triệu đồng

Trong đó:       + Thu Ngân sách TW                         :     2.462 triệu đồng

                      + Thu ngân sách Địa phương              : 678.520 triệu đồng

                      Trong đó:    * Thu trên địa bàn           :   53.625 triệu đồng

                                         * Thu bổ sung                 : 624.895 triệu đồng

- Tổng chi ngân sách huyện                             : 587.695 triệu đồng

Trong đó:       + Chi thường xuyên                            : 573.520 triệu đồng

                      + Chi đầu tư phát triển                        :   14.175 triệu đồng

4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình: Đường nội thị thị trấn: Hoàn thành công tác Giải phóng mặt bằng 02 hộ dận cạnh cổng công an huyện và hoàn thiện tuyến mương thoát nước hai bên đường từ ngã tư Bách Hóa đi cầu Đồng Điếu; Đường từ thị trấn Tân Kỳ đi xã Nghĩa Hợp: thi công dầm ngang và lắp đặt tấm bản mặt mầu hạng mục Cầu Khe Thiềm, đắp đất hai đầu cầu; Nhà một cửa huyện Tân Kỳ: gia trát tường tầng 2, hoàn thiện nhà làm việc; Hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn thị trấn;  Đường vào trung tâm xã Phú Sơn: thi công đường hai đầu cầu Phú Sơn, lắp lan can cầu, trình chủ trương phát sinh hạng mục cống qua lạch tại ví trí km7+677,11 đường hai đầu cầu Phú Sơn; Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đồng Lội, xã Tân Phú: thi công hạng mục kênh tưới nước; Cầu Khe Thần: tiến hành chi trả giải phóng mặt bằng, trả tiền cho các hộ dân, chỉ đạo nhà thầu tập kết máy móc, vật liệu để tiến hành thi công từ ngày 16/12/2017; Khuôn viên, tường đài và các công trình phụ trợ hạ tầng kỹ thuật với chủ đề “ Hậu phương hướng về tiền tuyến”: Tiến hành đào hố trồng cây; Nâng cấp đường và hệ thống thoát nước đường nội thị thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ: tiến hành bóc tách gạch blốc vỉa hè, làm nền đường phần mở rộng đoạn vòng xuyến đi ngã tư bách hóa.

- Khởi công dự án mới: Đập đất phần đầu mối thuộc dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Tạp Mả, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ;  Cầu Thậu Lậu, xã Kỳ Tân.

- Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình: Sửa chữa tuyến đường từ chợ xã Tân Phú đi ngã ba xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ.

- Làm việc với công ty Tây An lên phương án đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường nội thị mới kịp hoàn thành trước tết Nguyên Đán để phục vụ cho nhân dân.

5. Tài nguyên – Môi trường:

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong tháng đã cấp 69 GCN QSD đất theo nhu cầu cho các  hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã, thị trấn; cấp đổi GCN QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Tân Phú, Tân Long và Hương Sơn;

- Hoàn thiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường để trình thông qua Hội đồng nhân dân huyện.

- Chi trả tiền đền bù GPMB cho các hộ công dân bị ảnh hưởng bởi dự án: Nâng cấp đường điện 35KV 971 TG Nghĩa Hoàn trên địa bàn xã Tân Phú, Nghĩa Thái; Làm việc với dân để kiểm kê tài sản trên đất, thông qua dự thảo phương án đền bù dự án Đầu tư xây dựng sở hữu Chợ Tân Kỳ; Chi trả tiền Bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Xây dựng cầu Khe Thần xã Tiên Kỳ với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB là 487.264.000 đồng;

- Kiểm kê hiện trạng đất đai, tài sản bị thu hồi của các hộ gia đình bị ảnh hưởng khi thực hiện các dự án: Chống quá tải cho TBA số 3, số 5 tại xã Nghĩa Phúc và Kỳ Sơn; Đường từ thị trấn đi xã Nghĩa Hợp (đoạn cầu Khe Thiềm) tại xã Nghĩa Dũng;

- Kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Tân Hợp;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã Nghĩa Đồng, UBND xã Nghĩa Bình tổ chức bàn giao khu vực thuê đất cho công ty TNHH Việt hoàng và Công ty TNHH xây dựng thương mại Hoàng Hải; kiểm tra hiện trạng các khu vực mỏ đề nghị đưa vào đấu giá thăm dò, khai thác khoáng sản.

- Thành lập ban chỉ đạo xử lý đối với các trường hợp sử dụng ki ốt tại khu vực Công an và Viện kiểm sát.

  6. Văn hoá, thông tin:

- Tuyên truyền các ngày lễ, nhiệm vụ chính trị trên địa bàn: Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 -22/12/2017) và 28 năm ngày hội quốc phòng toàn dân; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội.

- Xây dựng kế hoạch mừng Đảng mừng xuân Mậu Tuất 2018.

- Công nhận danh hiệu Làng văn hóa, gia đình văn hóa năm 2017; giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018.

  7. Công tác Giáo dục:

- Đón đoàn kiểm tra thẩm định trường chuẩn quốc gia của tỉnh về thẩm định tại 8 trường: THCS Kỳ Sơn, THCS Kỳ Tân, TH Nghĩa Phúc 3, TH Đồng Văn 1, MN Tân An, MN Nghĩa Hoàn; Kiểm tra công nhận lại trường chuẩn quốc gia sau 05 năm (TH Hoàn Long, TH Hương Sơn).

- Kiểm tra công tác dạy thêm - học thêm trong và ngoài nhà trường ; công tác đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; thực hiện các khoản thu đầu năm học 2017-2018 và quản lý, sử dụng các nguồn thu năm học 2016-2017; công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện chế độ chính sách; thi vụ; các cuộc vận động và phong trào thi đua; văn thư lưu trữ;

- Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện.

8. Công tác Y tế – Dân số KHHGĐ:

- Tham mưu chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường; Triển khai kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết như tuyên truyền, tẩm màn phòng chống sốt rét.

 - Triển khai tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS năm 2017; Kế hoạch 90-90-90 phòng chống HIV/AIDS; Kế hoạch cấp phát thuốc Methadone và kế hoạch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; Tháng hành động Quốc gia về Dân số và  kỷ niệm ngày Dân số Việt nam 26/12/2017.

9.  Lao động thương binh và xã hội:

- Chỉ đạo mở 4 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn tại xã Tân Hương, Phú Sơn, Nghĩa Phúc, Tân Hợp.

- Họp ban chỉ đạo giảm nghèo

- Lập danh sách hộ nghèo thiếu đói năm 2017 trình Sở LĐTBXH thẩm định trong đợt tết nguyên đán năm 2018.

- Chỉ đạo UBND các xã: Đồng Văn, Tiên Kỳ, Tân Hợp, Phú Sơn cấp phát kinh phí hỗ trợ xuất khẩu lao động theo QĐ 56/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ an.

10. Công tác Dân tộc: Xây dựng phương án hỗ trợ hộ nghèo vùng có điều kiện KTXH khó khăn, theo hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg; Chỉ đạo hoàn thiện kế hoạch 135 giai đoạn 2016-2020; Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 01 lớp tập huấn cho người uy tín; 01 lớp cho đối tượng cán bộ xóm bản các xã 135.       

11. Công tác Nội vụ:

- Tuyển dụng cho 02 viên chức đài Truyền thanh và truyền hình; Xét tuyển đặc cách giáo viên cho Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – GD Thường xuyên; Trình Tỉnh thẩm định, phê chuẩn hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã đối với chức danh Chỉ huy trưởng quân sự xã Nghĩa Hợp và Trưởng công an xã Nghĩa Hoàn, xã Tân Xuân.

- Nâng lương 6 tháng cuối năm 2017, nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

- Tổ chức hiệp thương tuyến ranh giới hành chính giữa xã Tân Long với xã Kỳ Tân; xã Hương Sơn- Đồng Văn – Tiên Kỳ - xã Phú Sơn; Thị trấn Tân Kỳ với xã Kỳ Tân.

- Tiếp tục kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính các xã, thị trấn theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 để chấn chính kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức cấp xã.

- Kiện toàn ban chỉ đạo và tổ thư ký giúp việc cho ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án “Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn huyện.

- Làm việc với đoàn kiểm tra thực hiện công tác dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2017.

- Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

* Công tác Tôn giáo: Tổ chức Tọa đàm ngày thiên chúa giáng sinh năm 2017 tổ chức vào ngày 13/12/2017; Thăm, tặng quà các chức sắc chức việc và các tổ chức Tôn giáo trên địa bàn toàn huyện nhân ngày thiên chúa giáng sinh.

12. Công tác Tư pháp:

- Thực hiện báo cáo thống kê công tác Tư pháp năm lần 1 gửi Sở Tư pháp đúng thời hạn.

- Mở các lớp PBGDPL tại các xã, thị trấn để PBGDPL cho cán bộ, công chức và người dân tại xã Nghĩa Hoàn, Tân Hương, Nghĩa Dũng, Nghĩa Hợp;

13. Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo:

- Công tác thanh tra: Triển khai cuộc thanh tra tại Văn phòng ĐKQSD đất; Kết thúc cuộc thanh tra tại Trường THCS Nguyễn Trãi và xã Phú Sơn hiện đang xây dựng dự thảo kết luận thanh tra.

- Công tác tiếp dân, giải quyết KNTC: Số l­­ượt công dân đ­­ược tiếp: 51 lư­­ợt ng­­ười, tăng 39,2%. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMT, chế độ chính sách và một số nội dung liên quan đến thời hạn giải quyết của chính quyền địa phương...

Kết quả tiếp công dân: Thông qua nội dung công dân trình bày tại các phiên tiếp dân định kỳ, UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết hoặc hướng dẫn công dân trực tiếp các cơ quan có thẩm quyền để đư­ợc giải quyết theo quy định pháp luật, cơ bản giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn.

* Công tác giải quyết đơn thư:

Tổng số đơn thư tiếp nhận: 36 đơn thư các loại, tăng 11,1 %. Trong đó: UBND cấp huyện tiếp nhận và xử lý 21 đơn. Kết quả đã thụ lý giải quyết 03 đơn, chuyển 07 đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền, thông báo không thụ lý giải quyết 01 đơn, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền 01 đơn, lưu 09 đơn không đủ điều kiện xử lý (do đơn mạo danh, nặc danh, không rõ nội dung, địa chỉ, đơn trùng nội dung đã được xử lý…).

 UBND cấp xã tiếp nhận và xử lý 15 đơn phản ánh, kiến nghị. Kết quả đã thụ lý giải quyết 8 đơn, lưu 07 đơn không đủ điều kiện xử lý (do đơn trùng nội dung đã được xử lý…).

- Tổng số vụ việc: 11 vụ việc. Đã giải quyết 7/11 vụ việc đã giải quyết xong (đạt tỷ lệ 63,6 %). Còn lại 4 vụ việc đang trong thời hạn giải quyết, trong đó: UBND huyện 1 vụ việc tố cáo. UBND xã, thị trấn 3 vụ việc (1 vụ việc PAKN; 2 vụ việc TCĐĐ).

14. Quốc phòng – An ninh:

- Duy trì nghiêm chế độ trực chiến sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ, việc nổi lên ngay tại cơ sở, không để phát sinh phức tạp, “điểm nóng” về ANTT.

- Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội: xét duyệt và chi trả hồ sơ theo Quyết định 62-QĐ/TTg và  hồ sơ Quyết định 49-QĐ/TTg.

- Tổ chức tổng kết công tác quốc phòng, an ninh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; Tổ chức lễ ký kết thi đua ra quân trấn áp tội phạm trước, trong, sau tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

* Trong tháng xẩy ra một số vụ việc:

- Phạm pháp về hình sự: Xẩy ra 04 vụ việc, trong đó: 01 vụ hiếp dâm, 01 vụ cố ý gây thương tích, 02 vụ trộm cắp tài sản; thiệt hại: Làm 02 người bị thương, tổng thiệt hại về tài sản khoảng 45 triệu đồng. (So với tháng trước không tăng, không giảm).

- Phạm pháp về ma túy: Phát hiện, bắt giữ 02 vụ - 03 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,775g ma túy các loại. (so với tháng trước tăng 02 vụ).

- Vi phạm trên lĩnh vực kinh tế - môi trường, pháo: Phát hiện, bắt giữ 01 vụ - 01 đối tượng tàng trữ trái phép pháo hoa, thu giữ 48kg pháo hoa. (So với tháng trước tăng 01 vụ)

- Tai nạn giao thông: Không xảy ra vụ việc nào nghiêm trọng. (So với tháng trước giảm 02 vụ, 02 người chết).

 - Tệ nạn xã hội: Phát hiện, bắt giữ 04 vụ - 15 đối tượng đánh bạc, thu giữ 22.149.000đ và một số tang vật liên quan. (So với tháng trước tăng 04 vụ, 15 đối tượng).

- Tai nạn rủi ro: Xẩy ra 01 vụ điện giật, làm chết 01 người.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 01 NĂM 2018:

1. Sản xuất Nông nghiệp:

- Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc các cây trồng vụ đông; Thu hoạch và trồng mới mía, cây sắn; Triển khai chỉ đạo sản xuất vụ xuân 2018 trong đó tập trung làm đất và gieo mạ vụ xuân 2018.

- Hoàn thiện hồ sơ chương trình 135 về hỗ trợ bò và lợn nái; tiến hành cấp phát giống bò và lợn nái; Đôn đốc các xã tiêm phòng chưa đạt tỷ lệ tiêm phòng, rà soát tiêm phòng bổ sung; Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và đói rét cho vật nuôi.

- Tiếp tục ra quân làm thủy lợi hoàn thành kế hoạch đề ra; Hoàn thiện hồ sơ phục vụ quyết toán thủy lợi phí 2017.

- Chỉ đạo khai thác diện tích rừng bị thiệt hại chuẩn bị trồng rừng vụ xuân 2018; trồng cây đầu xuân.

- Ban hành quyết định công nhận xóm, bản đạt NTM năm 2017; Chỉ đạo các xa tập trung thực hiện việc xây dựng mô hình NTM từ nguồn vốn sự nghiệp năm 2017 đảm bảo đúng tiến độ; rà soát lại kết quả thực hiện các tiêu chí NTM, đăng ký xã về đích năm 2018; các tiêu chí hoàn thành năm 2018; các xóm đạt chuẩn NTM năm 2018.

2. Công nghiệp – xây dựng:

- Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo triển khai khắc phục, sửa chữa cầu treo An Ngãi, Cầu treo Đò Rô.

- Chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Dương lịch năm 2018.

- Tổng kết công tác giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông.

- Tăng cường công tác kiểm tra hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng trước trong và sau Tết Dương lích năm 2018.

3. Tài chính – Kế hoạch:

- Giao các chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 cho các đơn vị triển khai thực hiện. Nhập dự toán ngân sách năm 2018 trên hệ thống TABMIS kịp thời ngày từ đầu năm cho các đơn vị hoạt động.

- Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư công và công tác lựa chọn nhà thầu năm 2017.

4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tiếp tục chỉ đạo tư vấn giám sát, nhà thầu xây lắp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang thi công: Hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn thị trấn; Khuôn viên, tượng đài và các công trình phụ trợ hạ tầng kỹ thuật với chủ đề “ Hậu phương hướng về tiền tuyến”; đường vào trung tâm xã Phú Sơn; Đường vào trung tâm xã Tiên Kỳ (giai đoạn 2; Nâng cấp đường và hệ thống thoát nước đường nội thị thị trấn Tân Kỳ.

- Chỉ đạo hoàn thành và tiến hành lập hồ sơ trình quyết toán các công trình tồn đọng; Thanh toán các nguồn vốn còn lại của năm 2017.

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và khởi công dự án: Lắp đặt cụm đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại Ngã tư trước cổng UBND huyện Tân Kỳ.

5. Tài nguyên – Môi trường:

  - Kiểm tra, thẩm định hồ sơ cấp GCN QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

  - Phê duyệt phương án đền bù GPMB dự án: Đường điện phục vụ Sở chỉ huy quân khu 4 tại xã Tân An, Nghĩa Phúc, Đồng Văn.

  - Hoàn thiện xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tân Kỳ;

          - Tiếp tục đôn đốc UBND thị trấn thực hiện theo Kế hoạch đã xây dựng đối với các trường hợp sử dụng ki ốt kinh doanh tại khu vực công an huyện và viện kiểm sát.

  - Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở SXKD trên địa bàn;

  - Kiểm tra  UBND xã, thị trong việc thực hiện đề án thu gom, xử lý rác thải.

6. Văn hóa – Thông tin:

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền hướng tới chào mừng 88 năm thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2018), Mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

- Kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trước, trong và sau tết nguyên đán Mậu Tuất .

- Tiếp tục khảo sát, lập quy hoạch một số điểm du lịch và đề nghị công nhận khu, điểm du lịch địa phương; Tổ chức đón các Đoàn đến khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn;

- Đẩy mạnh công tác nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

7. Giáo dục – Đào tạo:

- Hoàn thành chương trình học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II.

- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018-2019.

- Thi thực hành giáo viên dạy giỏi huyện cấp Tiểu học. Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi huyện, cấp THCS, năm 2018.

8. Về công tác Y tế – Dân Số KHHGĐ:

- Tiếp tục tham mưu chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông - xuân, vệ sinh môi trường, công tác khám chữa bệnh trên địa bàn toàn huyện. Chú trọng bệnh sốt xuất huyết, viêm đường hô hấp và bệnh tiêu chảy, ngộ đôc thức ăn....

- Tiếp tục triển khai tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS năm 2017

- Thẩm định lại cấp huyện 05 xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế.

- Thanh tra, kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn.

- Triển khai kế hoạch Đảm bảo an toàn thực phẩm Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

- Tổ chức  kỷ niệm ngày Dân số Việt nam 26/12/2017; Tiếp tục triển khai 2 đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và Đề án nâng cao chất lượng dân số .

9. Lao động – Thương binh và xã hội:

- Tổ chức thăm hỏi, tặng cho các đối tượng chính sách nhân dịp tết nguyên đán Mẫu tuất 2018 ;

- Cấp giấy chúc thọ cho người cao tuổi để tặng quà nhân dịp đầu xuân năm 2018; Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo; Cấp BHYT cho hộ nghèo.

- Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách người có công, chính sách bảo trợ xã hội và an sinh xã hội nhân dịp tết Nguyên đán.

10. Công tác Dân tộc: Chỉ đạo tổ chức soát các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn chương trình 135 năm 2016 trở về trước để có kế hoạch trả nợ vốn đầu tư; Chỉ đạo rà soát hộ nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, vay vốn ưu đãi NHCSXH theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

  11. Công tác nội vụ:

- Tham gia cùng đoàn công tác của tỉnh về giải quyết địa giới hành chính giữa huyện Tân Kỳ với huyện Yên Thành tại đất rừng công ty TNHH Kiều Phương.

- Xây dựng Kế hoạch và lập danh sách luân chuyển cán bộ, công chức các xã, thị trấn theo Nghị định số 112/2011/NĐ-CP; Nghị định số 158/NĐ-CP và Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 15/03/2016 của tỉnh ủy Nghệ An.

- Kiểm tra thực hiện chấp hành kỷ luật kỷ cương tại UBND các xã, thị trấn theo Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong hoạt động các cơ quan nhà nước các cấp, Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng Công chức xã năm 2018; Thực hiện qui trình thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho các đơn vị sự nghiệp; bổ nhiệm lại cán bộ quản lý giáo dục.

- Khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc khối kinh tế - xã hội năm 2017.

12. Công tác Tư pháp:

- Thực hiện báo cáo thống kê công tác Tư pháp năm chính thức năm 2017; xây dựng và ban hành các kế hoạch triển khai các công tác tư pháp năm 2018.

- Tiếp tục tham vấn giải quyết một số vụ việc phức tạp, nổi cộm trên địa bàn huyện;

13. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2018; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phấn đất đạt chỉ tiêu giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền cấp huyện năm 2017, đơn thư phát sinh; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng.

14. Về Quốc phòng – An ninh: 

- Duy trì tốt công tác trực chiến, sẵn sàng chiến đấu, chế độ tuần tra canh gác, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật; Làm tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định.

- Họp HĐNVQS đánh giá nhận xét công tác tuyển quân năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

- Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2018./.


 Nơi nhận:                                                                      

- VP HĐND Tỉnh, VP UBND Tỉnh (B/c);        

- TT Huyện uỷ, VP Huyện uỷ (B/c);

- TT HĐND huyện (B/c);                                                                      

- Chủ tịch, các PCT, uỷ viên UBND huyện;

- Các phòng UBND huyện;       

- UBND các xã, thị trấn;          

- Lưu.                                      

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Viết Hòa


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net