GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 (26/12/2016 08:38 AM)

Năm 2016 là năm đầu  thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm  giai đoạn 2016 – 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, là năm diễn ra kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Việc thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2016 gặp rất nhiều khó khăn: Thiên tai thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, thị trường sản xuất kinh doanh chưa ổn định; nguồn lực đầu tư của nhà nước tiếp tục khó khăn. Nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh và trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự nổ lực phấn đấu của cán bộ, nhân dân huyện nhà, kinh tế xã hội năm 2016 đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Trên lĩnh vực kinh tế:  

1.1. Kinh tế tiếp tục phát triển: Tổng giá trị sản xuất cả năm ước đạt 4.426,6 tỷ đồng, tăng 7,6% (cao hơn mức bình quân của tỉnh). Trong đó, nông lâm ngư nghiệp là 1.441,5 tỷ đồng, tăng 4,4% và bằng 100% kế hoạch; công nghiệp xây dựng là 1.936 tỷ đồng, tăng 10,3% bằng 92,7% kế hoạch, các ngành dịch vụ là 1.049 tỷ đồng, tăng 7,1% bằng 95% kế hoạch.

1.2. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: nông lâm ngư nghiệp chiếm 42,2%, giảm 0,5%; công nghiệp - xây dựng chiếm 23,1%, tăng 0,4%; dịch vụ chiếm 34,7%, tăng 0,1% so với 2015.

1.3. Giá trị gia tăng bình quân đầu người ước đạt 21,5 triệu đồng, tăng 2,3 triệu đồng so với 2015

1.4. Sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng trưởng khá; Đã xây dựng và ban hành nhiều chương trình, đề án, triển khai kế hoạch thực hiện nhằm tạo ra các bước đột phá trong sản xuất nông nghiêp, nông thôn gắn với chủ trương cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp. Triển khai kịp thời kế hoạch sản xuất theo thời vụ, chỉ đạo tốt công tác phòng chống khắc phục thiên tai, dịch bệnh. Do vậy  mặc dù sản xuất trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng tổng sản lượng lương thực đạt 69.999 tấn, tăng 5.931 tấn so với 2015 và bằng 120% kế hoạch tỉnh giao (là năm có sản lượng lương thực cao nhất từ trước đến nay).

- Số lượng và chất lượng tổng đàn tăng, đàn bò tăng 35,5%; gia cầm tăng 32,1%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 11.408 tấn, tăng 17% so với 2015 và bằng 114% kế hoạch tỉnh giao.

- Trồng mới được 1.500 ha rừng tập trung bằng 100% kế hoạch. Chỉ đạo các xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã Nghĩa Thái về đích NTM theo đúng kế hoạch, bình quân các xã đạt 13,04 tiêu chí, tăng 1,18 tiêu chí, kinh tế trang trại phát triển nhanh, hiện nay có thêm 35 trang trại đang trình hồ sơ thẩm định.

b) Công nghiệp - xây dựng.

- Sản xuất công nghiệp TTCN tiếp tục phát triển, các sản phẩm tiếp tục tăng, như: đường tăng 16,8%; gạch nung tăng 40%; nước máy tăng 7,8% so với 2015…

- Tổng nguồn vốn XDCB đã được bố trí là 154.108 triệu đồng, trong đó: nguồn vốn vận động bổ sung là 45.833 triệu đồng, đã giải ngân (30/11/2016) được 117.847 triệu đồng, bằng 76,2% kế hoạch.

- Hoạt động xúc tiến đầu tư đã đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2016 đã được UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và cho phép khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng 5 dự án. Hiện nay đã và đang triển khai 2 dự án (Showroom Ô tô Trường Hải và nhà máy ngói công nghệ cao ở Nghĩa Hoàn). Bên cạnh đó, có một số nhà đầu tư đang làm thủ tục xin chủ trương đầu tư các dự án, như: Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống (150 tỷ); Trung tâm văn hóa tổ chức sự kiện, khách sạn (190 tỷ); Trạm dừng nghỉ, trạm tiếp xăng dầu, bến xe liên tỉnh; khu đô thị; trường mầm non tư thục, khu vui chơi trẻ em. Hiện nay đang có 1 nhà đầu tư khảo sát để đầu tư vùng nguyên liệu sợi 10.000 ha đất lâm nghiệp và nhà máy chế biến sợi; 1 nhà đầu tư khảo sát sản xuất vùng rau sạch ứng dụng công nghệ Nhật Bản; một nhà đầu tư Canada khảo sát xây dựng nhà máy gạch cao cấp tại Nghĩa Hoàn ...

c) Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa theo giá thực tế ước đạt 4.348 tỷ đồng, tăng 7,5% so với 2015; Doanh thu ngành vận tải là 280.593 triệu đồng, tăng 7,9% so với 2015; Tổng nguồn vốn tín dụng huy động ước đạt 800 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cuối năm 2015.

d) Hoạt động thu chi ngân sách bám sát nhiệm vụ đề ra, thu tại địa bàn ước đạt: 45.841 triệu đồng, tăng 17,4% và bằng 100,7% dự toán.

e) Tăng cường quản lý đất đai, kiểm tra chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản, chỉ đạo các xã xây dựng đề án thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn. Tiếp tục triển khai đề án vận động dồn điển đổi thửa.

2. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực: Chất lượng giáo dục được nâng lên, số giáo viên dạy giỏi cấp huyện 525 giáo viên, giáo viên giỏi tỉnh 54 giáo viên; học sinh giỏi tỉnh khối THCS 44 em tăng 13 em ( Đứng thứ 7 toàn tỉnh), có thêm 4 trường đạt chuẩn, đưa tổng số trường đạt chuẩn lên 41trường/KH tỉnh giao là 39 trường.

Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân được thực hiện thường xuyên. Lao động việc làm thực hiện tốt, đã giải quyết việc làm mới 2.300 người tăng 31,2% và bằng 153% kế hoạch, công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được nhiều kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5%, cận nghèo tăng 1,92% so với 2015. Các chính sách người có công được thực hiện kịp thời.

3. Công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả, triển khai ứng dụng thành công phần mềm chính phủ phủ điện tử HCM; Hoàn thành tốt cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, kiện toàn lại bộ máy theo đúng quy định.

4. QP-AN và trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiếp tục được triển khai tích cực

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN:

  1. Có 6/20 chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch đề ra, bao gồm:

+ Tốc độ tăng giá trị sản xuất (ước đạt 7,6%/kế hoạch 10,5-11,5%) đã kéo theo 2 chỉ tiêu về kinh tế không đạt đó là: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm: Nông lâm ngư ước đạt 42,2%/KH 39,8%; Công nghiệp-xây dựng là 23,1%/KH 25,3%; Dịch vụ là 34,7%/KH 34,9% và  giá trị gia tăng bình quân đầu người ước đạt 21,5 triệu/KH 23 triệu.

- Giá trị sản xuất ngành CN-XD tăng 10,3%/kế hoạch 18-19%. Do một số sản phẩm không thực hiện được; Một số sản phẩm chính không đạt kế hoạch. Giá vật liệu xây dựng giảm; Nhà máy vi sinh ngừng hoạt động; Sản lượng mía giảm 108.375 tấn;… Tiến độ đầu tư xây dựng một số dự án trọng điểm chậm, nguyên nhân do thiếu vốn.

- Sức mua hàng hóa giảm, số lượng hộ kinh doanh cá thể tăng thấp (2%), tổng mức bản lẻ hàng hóa, doanh thu vận tải bằng 95% kế hoạch.

+ Số trường đạt chuẩn quốc gia: Dự kiến đến cuối năm có 41/KH 43 trường đạt chuẩn, còn lại trường MN Tân An và TH Đồng văn 1 chưa đạt chuẩn theo kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ sở vật chất chưa đạt.

+ Trạm y tế có bác sỹ 68,2%/kế hoạch 72% (không tính Bác sỹ tăng cường). Do kế hoạch đào tạo Bác sỹ kéo dài từ 4 năm lên 6 năm.

 +  Tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 36%/Kế hoạch 41,5% (Do số liệu điều tra rừng ban đầu không chính xác).

2. Triển khai thực hiện một số giải pháp mang tính đột phá trong sản xuất nông nghiệp chậm; Ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư vào sản xuất còn manh mún, năng suất một số cây trồng vẫn còn thấp, thực hiện chính sách nông nghiệp còn sai phạm; thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới nhiều xã đang cầm chừng.

3. Tình hình xã hội vần còn nhiều vấn đề đáng quan tâm: Môi trường đô thị và nông thôn; mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân nhất là lĩnh vực đất đai còn diễn biến phức tạp. Nhu cầu về đầu tư hạ tầng phục vụ dân sinh và phát triển còn rất lớn nhưng chưa có khả năng đáp ứng, tạo bức xúc trong nhân dân nhất là vùng sâu vùng xa.

4. Cải cách hành chính chuyển biến chậm, phần lớn do ý thức trách nhiệm và năng lực của một bộ phận không nhỏ Đảng viên, cán bộ công chức, viên chức.

Phần thứ hai

ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH  PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2017

Năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. Bối cảnh chung huyện Tân kỳ sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn và thách thức: Nguồn lực đầu tư công từ cấp trên tiếp tục thu hẹp, nợ công còn lớn; diễn biến thị trường phức tạp, kinh tế phục hồi chậm. Chỉ tiêu giao ngân sách tự cân đối rất cao nên việc hoàn thành dự toán ngân sách hết sức khó khăn.

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

          1. Chỉ tiêu kinh tế:

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất khoảng: 8,5-9,0%

- Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, ngư: 40,8% (giảm 1,4%); Công nghiệp xây dựng: 24,1% (tăng 0,9%); dịch vụ: 35,1% (tăng 0,5%).

- Thu ngân sách trên địa bàn                        : 46.915 triệu đồng

- Gía trị gia tăng bình quân đầu người:  khoảng 24,2 triệu đồng.

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm từ 01 đến 02 xã

2. Chỉ tiêu xã hội:

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên                          : dưới 1%

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm 2016         : khoảng 1,5-2%

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng  : 14%

- Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm     : 6 trường

- Tạo việc làm mới                                       : 1.300-1.500 người

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo                         : 41 %

- Số bác sỹ/ 1vạn dân                                   : 4,2 bác sỹ.

- Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ                       : 68,2 %.

- Tỷ lệ gia đình văn hóa                                : 78 %.

- Tỷ lệ Làng văn hóa                                    : 65%

- Xã, thị trấn có thiết chế VHTT-TT đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 02 xã.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm                  : 80 %.

3. Chỉ tiêu môi trường:

- Tỷ lệ dân nông thôn được dùng nước hợp VS:  90 %.

- Tỷ lệ che phủ rừng                                     : 36,5 %.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC

          1. Phát triển kinh tế:

          1.1. Sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn: Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền sản xuất; tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đề án đã triển khai như: Đề án ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất; Đề án phát triển kinh tế trang trại, HTX; Đề án phát triển chăn nuôi đại gia súc; Đề án quy hoạch phát triển cây chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tích cực vận động liên doanh liên kết, vận dụng cơ hội thu hút đầu tư vào sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp.

1.2. Công nghiệp-Xây dựng: Tiếp tục phát triển các sản phẩm lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà máy hiện có phát huy hết công suất; phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng: Gach ngói công nghệ cao, xóa bỏ dứt điểm lò gạch ngói thủ công; phát triển và kiểm soát công nghiệp khai thác khoáng sản. Tiếp tục vận động kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tập trung hoàn thành kế hoạch đầu tư XDCB, tich cực vận động tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ trong và ngoài chính sách. Tăng cường công tác quản lí đầu tư XDCB nhất là quản lí chất lượng công trình. Tiếp tục chỉnh trang đô thị Thị trấn.

1.3. Các ngành Dịch vụ: Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 12,7%. Nâng cao chất lượng hoạt động vận tải, tín dụng, dịch vụ bưu chính viễn thông, tăng cường quảng bá các tiềm năng du lịch....Xây dựng và triển khai đề án quy hoạch du lịch, triển khai đề án xây dựng làng du lịch cộng đồng tại Tiên Kỳ. Tích cực thu hút thành công dự án chợ - trung tâm thươnng mại, khách sạn nhà hàng cao cấp.

1.4. Tài chính-Ngân sách: Tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 46.915 triệu đồng. Đảm bảo yêu cầu chi, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách nhà nước.

1.5. Xúc tiến đầu tư: Tiếp tục thu hút, mời gọi đầu tư, đặc biệt là tạo mọi điều kiện thuận lợi về mặt bằng để Nhà đầu tư (Hợp tác xã Hải An) triển khai xây dựng các dự án trên địa bàn Thị trấn, Kỳ Sơn, Kỳ Tân và Nghĩa Hoàn. Đồng thời, xử lý một số vướng mắc để triển khai các dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

1.6. Về bảo vệ tài nguyên và môi trường: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xử lí tốt các vụ việc tranh chấp đất đai; tăng cường quản lí nhà nước trong linh vực đất đai, tài nguyên, khoảng sản. Tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, đặc biệt là cát sỏi và đất sét; chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt đề án thu gom và xử lý rác thải. Tiếp tục thực hiện đề án dồn điền đổi thửa.

2. Lĩnh vực văn hoá xã hội: Nâng cao chất lượng phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS và phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; Chỉ đạo có thêm 6 trường đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân; Nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền các hoạt động chính trị, tăng cường chỉ đạo xây dựng thiết chế văn hóa, gia đình văn hóa, làng văn hóa. Tiếp tục tổ chức tốt công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thực hiện tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội, phấn đấu giải quyết việc làm cho 1.300-1500 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 43%; tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 1,5-2,0%.                

3. Tổ chức xây dựng chính quyền: Đẩy mạnh cải cách hành chính;  Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Tăng cường kỹ luật, kỹ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 26/TTg và Chỉ thị 17 của BTV Tỉnh ủy. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân; Tập trung giải quyết và chỉ đạo giải quyết tốt  các vụ việc tồn đọng và các vụ việc phát sinh.


4. Thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã; Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tấn công truy quét các loại tội phạm.


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net