GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Sơ yếu lý lịch tuyển dụng giáo viên 2019
 
Sơ yếu lý lịch tuyển dụng giáo viên 2019 (03/09/2019 04:32 PM)       Ảnh 4x6                                      SƠ YẾU LÝ LỊCH

    đóng dép lai                                     TỰ THUẬT


Họ và tên:………………………………….Nam, nữ:………..……………

Sinh năm:…………………..………………………………..………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay (1) :……………..…………….

………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………..………………

Chứng minh thư nhân dân số:…………….cấp tại…….…..…………….

Ngày.............tháng……….năm …………..

Khi cần báo tin cho ai, ở đâu (2)?

……………………………………………...…………………………………

………………………………………………………...………………………

……………………………………………………...…………………………

………………………………………………………...………………………


Số (3)…………………………………………….

Ký hiệu (4)………………………………………


Họ và tên:…………………………………….Bí danh:…………………….

Tên thường gọi…………………………………………...…………………

Sinh ngày………tháng ……….năm ……….tại (5):…………………..…..

Nguyên quán (6):……………………….…..……………………….…..…..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay (7):………..………….………

Nơi ở hiện tại (8):…………………….…………………………….…..……

Dân tộc:……………………..….Tôn giáo…………………………….…...

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) (9)….......................………………………………………………

Thành phần bản thân hiện nay (10):…………………………………….....

Trình độ văn hóa (11)…………………Trình độ ngoại ngữ (12):..…………

Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày…….tháng……năm……..…....

Nơi kết nạp:…………………………………….…….……………………...

Kết nạp Đoàn TNCS HCM  ngày…….tháng……năm…………….........

Nơi kết nạp:…………………………....…………….……………………...

Tình trạng sức khỏe hiện nay (13):…………………………………………

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn (14) …………..…………………

Cấp bậc (15):…………………….Lương chính hiện nay (16):…..…...…....

Ngày nhập ngũ QĐNDVN(TNXP) ………….. ngày xuất ngũ………......

Lý do:……….……………………..………………………………………….

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố:……………………….Tuổi………..Nghề nghiệp...…..……

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? ở đâu? (17)

.......................................................................……………………………

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? ở đâu? (18)

.....……………………………………………………………………………

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (19) (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Họ và tên mẹ:………………….Tuổi………..Nghề nghiệp……………....

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? ở đâu? (20)

.......................................................................……………………………

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? ở đâu? (21)

.......................................................................……………………………

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (22) (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ họ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị

của từng người)

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Họ và tên vợ hoặc chồng:………………...……..Tuổi……………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………………...

Nơi làm việc (23):……………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay (24):………...………..……………………………………...

Họ và tên các con                               Tuổi             Nghề nghiệp

1)……………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………

3)……………………………………………………………………………

4)……………………………………………………………………………

5)……………………………………………………………………………

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN (25)

Từ tháng năm

đến tháng năm

Làm công tác gì?

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì?
     


KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng (26):……….………………………………………………………….

Kỷ luật (27):…..……………………………………….……………………………..

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì khai man tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan           Ngày…….tháng………năm….

Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường                Người khai ký tên
Hướng dẫn viết Sơ yếu lý lịch 2019:

(1) (7) Ghi đúng địa chỉ theo Sổ hộ khẩu (số nhà, tổ/thôn, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố

(2) Ghi rõ họ tên; chi tiết địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố; số điện thoại (nếu có) của người cần báo tin.

(3) (4) Người khai lý lịch không ghi mục này.

(5) (6) Ghi cụ thể xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(8) Ghi chi tiết số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(9) Có thể là cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, tư sản, công nhân, công chức, viên chức, cán bộ,…

(10) Có thể là độc thân, kết hônly hôn,…

(11) Ghi rõ 12/12 chính quy hoặc 12/12 bổ túc văn hóa.

(12) Tùy thuộc trình độ ngoại ngữ của người khai lý lịch, có thể là: Anh, Pháp, Nga, Nhật, Trung,… Trình độ A, B, C.

(13) Tùy thuộc tình trạng sức khỏe thực tế của người khai lý lịch, có thể là: tốt, khá, trung bình, yếu.

(14) Tùy theo trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo của người khai, viết theo loại văn bằng được cấp. Liệt kê tất cả các loại văn bằng có liên quan.

(15) Ghi rõ thông tin bậc lương chính đang hưởng hiện nay (nếu có).

(16) Lương theo ngạch: nhân viên, chuyên viên, kỹ sư,… (nếu có).

(17 - 22) Ghi rõ quá trình từ khi sinh ra đến khi lớn lên về chỗ ở, nghề nghiệp, cơ quan làm việc, chức danh công việc hiện tại.

(23) Ghi tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

(24) Ghi chi tiết địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(25) Tóm tắt quá khứ từ thời niên thiếu đến ngày tham gia hoạt động xã hội: học sinh, sinh viên trường nào, làm việc ở đâu, giữ chức vụ gì.

(26) Ghi rõ ngày, tháng, năm, hình thức được khen thưởng.

(27) Ghi rõ ngày, tháng, năm, lý do bị kỷ luật, hình thức kỷ luật. |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net