ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tổ chức dạy thực nghiệm tài liệu giáo dục lớp 7 và lớp 10 năm hoạc 2022-2023

Thực hiện kế hoạch tháng 5 năm 2022 và để chuẩn bị cho chương trình dạy học học giáo dục địa phương năm 2022-2023 cho đối tượng học sinh lớp 7 và lớp 10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 Ngày 20/05/2022, Tại 2 điểm trường THCS Nguyễn Trãi và trường THPT Tân Kỳ sở GD và ĐT Nghệ An đã tổ chức dạy thực nghiệm tài liệu giáo dục địa phương với 4 mạch nội dung, mỗi nội dung được dạy 2 tiết, tổng số tiết được dạy thực nghiệm cả 2 lớp là 14 tiết gồm:

Anh-tin-bai

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nhấn mạnh mục đích của Hội thảo

Lịch sử truyền thống dạy về chủ đề: Truyền thuyết Nghệ An (Lớp 7) và Nghệ An trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc (Lớp 10).

Văn hoá dạy chủ đề: Công cuộc khai hoang lập làng ở Nghệ An thế kỷ XI đến thế kỷ XV (Lớp 7) và Thành tựu âm nhạc ở Nghệ An (Lớp 10).

Anh-tin-bai

Giáo viên lên lớp dạy thực nghiệm

Địa lý, kinh tế, hướng nghiệp, môi trường dạy về chủ đề: Thiên tai và phòng chống thiên tai ở Nghệ An (Lớp 7) ; Thiên tai và biến đối khí hậu của Nghệ An ( Lớp 10)

Chính trị, xã hội dạy chủ đề: Học sinh Nghệ An với kỹ năng tự bảo vệ Bản thân (Lớp 7).

Anh-tin-bai

Các em học sinh trình bày báo cáo tại buổi thực nghiệm

Thành phần dự giờ dạy thực nghiệm gồm các tác giải viết tài liệu GD địa phương, các lãnh đạo, chuyên viên Sở GD và ĐT, Phòng GD và ĐT, lãnh đạo các trường THCS trong toàn huyện, các giáo viên tại các nhà trường dự kiến sẽ dạy nội dung này trong năm học tới.

Mục đích của hoạt động chuyên môn là để đánh giá tài liệu được viết ra đã phù hợp với đối tượng học sinh và địa phương hay không? Vì thế sau các tiết dạy đã tổ chức hội thảo để đánh giá nội dung được đề cập trong tài liệu, kiến nghị đề xuất của các giáo viên dự giờ đối với các tác giả viết tài liệu.

Đây là một hoạt động chuyên môn có ý nghĩa quan trọng trong xu thế đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.

Nguyễn Oanh

Trườn THCS Nguyễn Trãi

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN KỲ
 
image

Tin tức
  • Quê Chung phần 1
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement