ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tân Kỳ: Bàn về giải pháp khắc phục công tác cải cách hành chính năm 2022

Ngày 29/4/2022, UBND huyện Tân Kỳ tổ chức hội nghị rà soát, đánh giá kết quả xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2021 và đề ra giải pháp khắc phục, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Phan Văn Giáp – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban cấp huyện.

Năm 2021, công tác cải cách hành chính của huyện Tân Kỳ tiếp tục được tăng cường. Điều đó được thể hiện bộ máy hành chính đi vào hoạt động thông suốt và hiệu quả ở các lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa nền hành chính và cải cách nền hành chính công; ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo điều hành kịp thời, đầy đủ các lĩnh vực về công tác hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm đổi mới phong cách lề lối làm việc của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Anh-tin-bai

Đ/c Phan Văn Giáp, CT UBND huyện chủ trì Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc cải cách hành chính ở một số nội dung, bộ phận chưa đạt theo yêu cầu, tác động đến việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của huyện theo thang điểm của tỉnh. Bởi vậy, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận thẳng thắn nêu lên một số nguyên nhân tồn tại dẫn đến cải cách hành đạt hiệu quả không như mong muốn, đồng thời tham mưu một số nhiệm vụ cụ thể để tiến hành thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, chủ tịch UBND huyện Phan Văn Giáp đề nghị các cơ quan, đơn vị xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Tăng cường đổi mới, sáng tạo, chỉ đạo, điều hành việc cải cách hành chính. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính... Chủ tịch UBND cũng đề nghị, Văn phòng UBND huyện rà soát lại cơ sở vật chất, kịp thời khắc phục sử chữa những thiết bị hỏng hóc. Nâng cao thái độ, trách nhiệm, đạo đức công vụ đối với nhân dân của cán bộ trực bộ phận một cửa. Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh cải cách hành chính là phải rút ngắn được thời gian giải quyết thục tục hành chính và thái độ phục vụ của cán bộ đối với công dân./.

Như Lành

Trung tâm VHTT-TT Tân Kỳ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN KỲ
 
image

Tin tức
  • Quê Chung phần 1
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement