ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tân Kỳ - 70 hộ trồng rừng được tuyên truyền Luật Lâm nghiệp

Sáng ngày 11/5/2022, UBND xã Nghĩa Bình phối hợp với Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Tân Kỳ tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan. Tới dự có đại diện Lãnh đạo Hạt kiểm lâm, Lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ huyện; Đại diện Đảng ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ, Trưởng các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị xã  hội và các đồng chí xóm trưởng, cùng 70 hộ dân tham gia trồng rừng trên địa bàn xã.

Anh-tin-bai

Lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện giải đáp,  phổ biến quy địnhủa Luật Lâm nghiệp

và các văn vản hướng dẫn thi hành

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Ban Quản lý rừng phòng hộ  huyện Tân Kỳ và Hạt kiểm lâm huyện phổ biến quy định số 16/2017/QH ngày 15/11/2017; Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và các văn vản hướng dẫn thi hành. Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựa lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Thú y; Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Anh-tin-bai

Người dân hỏi một số điều Luật liên quan đến Luật Lâm nghiệp

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nghe phổ biến nội dung, phạm  vi nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC rừng; Cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia, các tình huống cơ bản trong hoạt động cứu nạn, trang bị, quản lý và sử dụng phương tiện, thiết bị cứu nạn, các biện pháp bảo vệ tài sản, con người khi cháy xảy ra.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh Hội nghị

 Cũng tại hội nghị này, nhiều câu hỏi liên quan đến Luật Lâm nghiệp của các hộ dân trồng rừng trên địa bàn xã đã được đại diện lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ và Hạt kiểm lâm huyện giải đáp với tinh thần cởi mở.

Qua buổi tuyên truyền đã giúp cho các hộ dân tham gia trồng rừng nâng cao nhận thức hiểu biết về chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, để từ đó chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

Bông Mai

Trung tâm VHTT&TT Tân Kỳ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN KỲ
 
image

Tin tức
  • Quê Chung phần 1
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement