ĐĂNG NHẬP  
image banner
Chương trình công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện Tân Kỳ tháng 8 năm 2016
Chương trình công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện Tân Kỳ tháng 8 năm 2016 (01/08/2016 01:41 PM)

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2016:

- Triển khai kế hoạch thực hiện các đề án trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;

- Triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp thứ hai; kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ năm 2016; Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp;

- Chuẩn bị khai giảng năm học 2016-2017;

 - Chỉ đạo sản xuất vụ thu đông năm 2016; phòng chống bão lụt, phòng chống cháy rừng, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

* Trong tháng có các ngày kỷ niệm:

- Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2016);

- Ngày Thành lập Công an nhân dân Việt nam (19/8/1945 -19/8/2016);

- Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8).

II- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2016:

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

 

01

Đi cơ sở

 

 

 

 

02

Họp BCH Hội chữ thập đỏ

Hội chữ thập đỏ

Đ/c Thành PCT UBND huyện

Phòng họp số 1 UBND huyện

 

03

- Sinh hoạt Đảng, đoàn thể, chuyên môn;

- Họp HĐND tỉnh

Các chi bộ, phòng chuyên môn

 

 

 

04

Họp HĐND tỉnh

 

 

HĐND tỉnh

 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

 

 

Hội trường UBND huyện

 

05

Họp thống nhất quy hoạch làng du lịch cộng đồng

Phòng VHTT

Đ/c Thành PCT UBND huyện

Phòng họp số 1 UBND huyện

 

06-07

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

08

Họp UBND huyện

- Đánh giá, rà soát công tác chỉ đạo, điều hành công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2016;

- Đề án phổ cập giáo dục (mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS) đến 2020;

- Đề án nâng cao chất lượng đài truyền thanh cơ sở giai đoạn 2016 - 2020;

- Đề án sát nhập Trung tâm GDTX với Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề;

- Quy chế hoạt động UBND huyện; phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

 

 

Văn phòng UBND huyện

 

Phòng GD-DT

 

 

 

Phòng VHTT

 

Phòng Nội vụ

 

 

Phòng Nội vụ

Đ/c Hóa – CT

UBND huyện

Phòng họp số 1 UBND huyện

 

09

Lãnh đạo huyện làm việc với Huyện Quỳ Hợp về địa giới hành chính

Nội Vụ

Đ/c Xuân PCT UBND huyện

Huyện Quỳ Hợp

 

10

Tiếp dân

Ban Tiếp công dân

Đ/c Hóa – CT

UBND huyện

Trụ sở

Tiếp dân

 

11

Đi cơ sở

 

 

 

 

12

Đi cơ sở

 

 

 

 

13-14

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

15

Làm việc với BCH QS tỉnh thống nhất về hậu cứ

BCHQS huyện

Đ/c Hóa – CT

UBND huyện

Phòng họp số 1 UBND huyện

 

16

Sơ kết công tác đảm bảo ATGT

Kinh tế & hạ tầng

Đ/c Hóa – CT

UBND huyện

Phòng họp số 1 UBND huyện

 

17

Đi cơ sở

 

 

 

 

18

Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể

 

 

 

 

19

Sơ kết Nông thôn mới và triển khai kế hoạch sản xuất vụ thu đông năm 2016

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Đ/c Hóa – CT

UBND huyện

Hội trường UBND huyện

 

20-21

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

Kỳ Sơn

22

Đi cơ sở

 

 

 

 

23

Tổng kết năm học 2015 – 2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017

Phòng GD&ĐT

Đ/c Thành PCT UBND huyện

Hội trường Phòng GD&ĐT

 

24

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến:

- Đề án phổ cập giáo dục (mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS) đến 2020.

- Đề án nâng cao chất lượng đài truyền thanh cơ sở giai đoạn 2016 - 2020.

Các phòng chuyên môn

 

 

 

25

Tiếp dân

Ban Tiếp công dân

Đ/c Hóa – CT

UBND huyện

Trụ sở

Tiếp dân

 

26

Họp Thường trực HĐND huyện

 

TT HĐND

Phòng họp số 1 UBND huyện

 

27-28

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

29

Hội nghị triển khai thực hiện các đề án trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Các phòng chuyên môn

Đ/c Hóa – CT

UBND huyện

Hội trường UBND huyện

 

30

Hội nghị triển khai các đề án trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Các phòng chuyên môn

Đ/c Hóa – CT

UBND huyện

Hội trường UBND huyện

 

 31

 

Giao ban Chủ tịch, các phó chủ tịch, chánh văn phòng

Văn phòng

Đ/c Hóa – CT

UBND huyện

Phòng họp số 1 UBND huyện

 

 

Nơi nhận:                                                                               TL. CHỦ TỊCH

- Văn phòng HĐND tỉnh (B/c).                                                                             CHÁNH VĂN PHÒNG

- Văn phòng UBND tỉnh (B/c).

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện.( B/c)

- Các ban Đảng và Văn phòng huyện ủy,.

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện.

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị.

- Chánh, PVP HĐND-UBND.                                                                                    

- UBND các xã, thị trấn.

- HĐND các xã, thị trấn.                                                                                  

- Lưu VT.                                                                                      Nguyễn Công Trung


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN KỲ
 
image

Tin tức
  • Quê Chung phần 1
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement