ĐĂNG NHẬP  
image banner
Kế hoạch thực hiện kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Số ký hiệu văn bản số 101/KH-HU
Ngày ban hành 30/03/2022
Ngày hiệu lực 30/03/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Bùi Thanh Bảo
Tài liệu đính kèm 101637854641868008088.pdf