ĐĂNG NHẬP  
image banner
Phụ lục: Hệ thống biểu Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tân Kỳ
Số ký hiệu văn bản 01/UBND-TNMT
Ngày ban hành 05/02/2021
Ngày hiệu lực 05/02/2021
Trích yếu nội dung Phụ lục: Hệ thống biểu Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tân Kỳ
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 4.-Phu-luc-KH-2021637854609765958922.xlsx